SÚKROMNÁ
STREDNÁ
UMELECKÁ
ŠKOLA

Žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 24. 01. 2018
meniny má Timotej
zajtra Gejza

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUO



Aktuality

Prezentácia Fakulty umenia Ostravskej univerzity
(22. 01. 2018)


Bez elektrickej energie...
(15. 01. 2018)


CS.KOMIKS.17
(10. 01. 2018)


Spomienka na 25. výročie vzniku Slovenskej republiky a Českej republiky
(10. 01. 2018)


Obhajoby polročných samostatných prác
(08. 01. 2018)


Vianoce s detskou knihou a Dni detskej knihy 2018
(08. 01. 2018)


Ocenenie mimoriadnych úspechov žiakov
(08. 01. 2018)


Modrotlač a výroba drevených hračiek
(08. 01. 2018)


PF 2018
(21. 12. 2017)


Výsledky IT Fitness testu 2017
(29. 12. 2017)


Maratón písania listov – 2. časť
(29. 12. 2017)


Na Cenu vojvodu z Edinburghu máme našliapnuté
(29. 12. 2017)


Oznam pre žiakov a rodičov
(21. 12. 2017)


Zimný prieskum na VŠVU v Bratislave
(20. 12. 2017)


Vianočná zbierka UNICEF – vyhodnotenie
(15. 12. 2017)


Ďalšie športové úspechy pre Karin
(13. 12. 2017)


Modernizácia softvérového a hardvérového vybavenia
(12. 12. 2017)


Pretože hovorím nie!
(11. 12. 2017)


Olympiáda ľudských práv
(08. 12. 2017)


Mladí bez nenávisti na internete
(04. 12. 2017)


Hrou proti AIDS/HIV – interaktívny vzdelávací projekt
(04. 12. 2017)


On-line test v angličtine Best in English
(04. 12. 2017)


Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave
(04. 12. 2017)


Vianočná zbierka UNICEF 2017
(04. 12. 2017)


Olympiáda v anglickom jazyku
(28. 11. 2017)


Megastužková 2017
(27. 11. 2017)


Študentská kvapka krvi
(27. 11. 2017)


PRO SLAVIS 2017 – Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja
(27. 11. 2017)


Umením proti radikalizácii
(27. 11. 2017)


Sieťotlač
(27. 11. 2017)


Medzinárodný deň študentstva
(20. 11. 2017)


Junior festival Ekotopfilm – Envirofilm
(20. 11. 2017)


Úvodná hodina „Prípravného kurzu kreslenia“
(15. 11. 2017)


Rodičovské združenie
(13. 11. 2017)


Beh 17. novembra
(15. 11. 2017)


Deň otvorených dverí 2017
(15. 11. 2017)


Európsky týždeň odborných zručností 2017
(15. 11. 2017)


Pišqworky
(13. 11. 2017)


Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu
(13. 11. 2017)


Maratón písania listov – 1. časť
(13. 11. 2017)


Netradičné vyučovanie telesnej a športovej výchovy
(13. 11. 2017)


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
(17. 10. 2017)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019
(22. 09. 2017)


Trestnoprávna zodpovednosť mládeže
(07. 11. 2017)


iBobor po prvýkrát na našej škole
(07. 11. 2017)


Škola priateľská k deťom v školskom roku 2017/2018
(06. 11. 2017)


Finančná podpora Nadácie Poštovej banky – Nápad pre folklór – Ukáž sa
(06. 11. 2017)


Cesta k emocionálnej zrelosti
(06. 11. 2017)


Dňa 3. novembra 2017 sa vrátili...
(06. 11. 2017)


Deň otvorených dverí na VŠVU v Bratislave
(02. 11. 2017)


Židia v Žiline
(30. 10. 2017)


Finančná podpora mesta Žilina – 3D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov – výstava
(30. 10. 2017)


Žofia očami umelca Stanislava Lajdu
(30. 10. 2017)


Finančná podpora mesta Žilina – Kultúrno-historické objekty Žiliny a okolia očami mladých fotografov – vernisáž
(30. 10. 2017)


Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole
(30. 10. 2017)


Praha 2017
(30. 10. 2017)


Simulované študentské voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
(27. 10. 2017)


Finančná akadémia 2017
(27. 10. 2017)


Prevencia drogových závislostí
(27. 10. 2017)


Budatínsky rínok 2017
(23. 10. 2017)


Finančná podpora mesta Žilina – Kultúrno-historické objekty Žiliny a okolia očami mladých fotografov
(23. 10. 2017)


3D technológie
(23. 10. 2017)


Miestne centrum DofE
(23. 10. 2017)


Záložka do knihy spája slovenské školy
(23. 10. 2017)


Finančná podpora mesta Žilina – 3D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov
(23. 10. 2017)


Paríž 2017
(23. 10. 2017)


eTwinning – Česko-slovenská spolupráca
(23. 10. 2017)


Týždeň celoživotného učenia
(17. 10. 2017)


Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
(16. 10. 2017)


Interaktívny vzdelávací program 3P
(16. 10. 2017)


Možnosti stredoškolského a vysokoškolského štúdia v zahraničí
(16. 10. 2017)


Celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek
(16. 10. 2017)


Divadelné predstavenie Fahrenheit 451
(12. 10. 2017)


Extrémizmus a radikalizmus
(09. 10. 2017)


Regionálne dejiny Žiliny
(09. 10. 2017)


Možnosti univerzitného štúdia v zahraničí
(09. 10. 2017)


Exkurzia do Bratislavy
(05. 10. 2017)


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov
(04. 10. 2017)


Európsky deň jazykov
(04. 10. 2017)


Rozbieha sa projekt „Československá vzájomnosť v umeleckých odboroch“ .
(28. 09. 2017)


Majstrovstvá sveta juniorov v rybolovnej technike 2017
(18. 09. 2017)


Maturita 2018
(18. 09. 2017)


Adaptačný kurz pre žiakov 1. ročníka
(18. 09. 2017)


Finisáž výstavy LINOtime/ Róbert Makar a Etnicity/ Pavol Truben
(18. 09. 2017)


Ekoplagát 2017 – hlasovanie verejnosti
(18. 09. 2017)


INEKO – aktuálne hodnotenie stredných škôl
(18. 09. 2017)


Testovanie profesijnej orientácie
(18. 09. 2017)


Škola priateľská k deťom v školskom roku 2017/2018
(18. 09. 2017)


Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
(08. 09. 2017)


30. výročie programu Erasmus
(08. 09. 2017)


Pozvánka pre rodičov žiakov prvého ročníka
(22. 08. 2017)


Zdravie a bezpečnosť v školách
(04. 09. 2017)


Záujmová činnosť v školskom roku 2017/2018
(04. 09. 2017)


Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave
(30. 08. 2017)


Informácia pre žiakov 1. ročníka, ktorí majú záujem o stravovanie
(22. 08. 2017)


Zoznamy žiakov 1. ročníka podľa tried
(21. 08. 2017)


Začiatok školského roka 2017/2018 – informácie
(11. 08. 2017)


PRÁZDNINY 2017 - Informácie pre žiakov a rodičov
(04. 07. 2017)


Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach šk.rok 2009/10 šk.rok 2010/11 šk.rok 2011/12 šk.rok 2012/13 šk.rok 2013/14 šk.rok 2014/15 šk.rok 2015/16 šk.rok 2016/17 šk.rok 2017/18


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUM



Archív - aktuality šk.rok 2012/2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>
INFORMÁCIE PRE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV vložené: 27. 03. 2013
V piatok 5.4. 2013 v čase od 7,00 hod. do 15,00 si môžu zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov vyzdvihnúť osobne na sekretariáte školy rozhodnutie o prijatí a súčasne sa zapísať do prvého ročníka / k tomu je potrebné doniesť základnou školou vydaný zápisný lístok/. Ostatným budú rozhodnutia odoslané 8.4.2013 poštou do vlastných rúk. Všetky potrebné informácie dostanete pri zápise . Zmluvu o štúdiu, ktorá bude podpísaná počas zápisu a ďalšie pokyny nájdete v sekcii štúdium -prijímacie skúšky. V prípade, že sa zápisu nezúčastníte kontaktujte vedenie školy. Neprijatí uchádzači môžu podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.

Základné informácie pre rodičov študentov prijatých do I. ročníka
Zmluva o štúdiu

Pozvánka TUKvložené: 26. 03. 2013


RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIEvložené: 25. 03. 2013
Dovoľujem si Vás pozvať na konzultačné rodičovské združenie súvisiace s 3/4 ročnou klasifikáciou, ktoré sa uskutoční dňa 10.4.2013 od 15:00 - 17:00 hod. Rodičia budú informovaní o výchovno-vzdelávacích výsledkoch , dochádzke a organizácií konca školského roka. Tešíme sa na stretnutie .

Riaditeľ školy Ing. Václav Dostálek


viac foto v galérii
Výstava VODA – KRÁSA A KREHKOSŤvložené: 25. 03. 2013
Študenti našej školy sa zúčastnili výtvarnej súťaže Voda – krása a krehkosť, ktorá bola zameraná na výtvarné zobrazenie krásy vody v jej mnohorakých podobách.
21.marca v predvečer Svetového dňa vody riaditeľ školy Ing. Václav Dostálek, vyučujúca odborných výtvarných predmetov PaedDr. Ľubica Malíková a študentky druhého ročníka z odboru propagačné výtvarníctvo sa zúčastnili vernisáže výtvarnej súťaže Voda – krása a krehkosť v priestoroch átria Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave.
Súťaž pre študentov stredných umeleckých škôl na Slovensku vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností z príležitosti Svetového dňa vody (22.marec) a Medzinárodného roka spolupráce v oblasti vody (2013), vyhláseného Organizáciou spojených národov.
Ústrednou témou tohtoročného Svetového dňa vody sa stala medzinárodná spolupráca v problematike vody. Hlavný cieľ aktivít sa sústredil na stav vody vo svete, na aktuálne a dlhodobé problémy so spotrebou, potrebou a ochranou vody. Vodné zdroje sveta sú zraniteľné a vyčerpateľné, preto sa voda čoraz častejšie stáva drahocenejšou a vzácnejšou surovinou.

Študenti našej školy, ale aj študenti z Kežmarku, Trenčína a Levíc svoje myšlienky o vode zobrazili vo svojich výtvarných prácach. Z 56 prihlásených výtvarných prác sa do úzkeho výberu dostali aj výtvarné práce našich študentiek Daniely Honíškovej z 2.B, Simony Hodoňovej z 2.A a Alžbety Božekovej z 2.A triedy. Všetky tri študentky z odboru propagačné výtvarníctvo.
Najúspešnejšou sa stala z nich Daniela Honíšková, získala Cenu Asociácie vodárenských spoločností. Srdečne blahoželáme!
Do súťaže sa prihlásili a našu školu reprezentovali so svojimi výtvarnými prácami aj ďalšie naše študentky: Anna Radvanová z 1.B triedy, Kristína Gašpieriková z 2.B triedy a Lucia Holáčiková z 3.A triedy.
Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za reprezentáciu a želáme veľa tvorivých úspechov.
Zapísala:PaedDr.Ľubica Malíková


viac foto v galérii
Valentínska kvapka krvivložené: 22. 03. 2013
Dňa 07. 03. 2013 sa v našej škole organizovala Valentínska kvapka krvi. Svojou „kvapkou“ prispelo 10 pedagógov a 21 študentov. Chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí prispeli svojou krvou na dobrú vec.


viac foto v galérii
Junior Internet 2013vložené: 22. 03. 2013
Junior Internet je súťaž pre mladých počítačových expertov, ktorí sa venujú programovaniu a navrhovaniu vlastných webových stránok, aplikácií, alebo grafickému dizajnu. Organizuje ju Fakulta informatiky a informačných technológií na STU v Bratislave.

Na podujatí mladí nadšenci predstavujú svoje projekty a ďalšie vízie skúseným odborníkom v úlohách porotcov a prednášajúcich. Každoročne konferencia prebieha vo všetkých krajinách V4 a najlepší sa stretnú na medzinárodnom sympóziu, vždy v inej krajine.

Naša žiačka III.A, Silvia Húšťavová odprezentovala projekt návrhu série logotypu pre galériu mladých a internetovú grafiku. So svojím návrhom sa úspešne dostala do druhého kola.

Konferencia Junior Web je otvorená verejnosti, okrem súťažnej časti sa oplatí prísť aj kvôli pestrým prednáškam.

Viac na: www.juniorinternet.sk

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOVvložené: 08. 03. 2013
Dňa 8.3. bola všetkým prihláseným zaslaná doporučenou poštou pozvánka na talentovú skúšku s ďalšími informáciami. V prípade, že do niekoľkých dní zásielku neobdržíte, alebo Vám nevyhovuje termín, kontaktujte urýchlene vedenie školy.
Veľa úspechov pri skúške Vám želá

Ing.Václav Dostálek
riaditeľ školy

Pokyny k pozvánke

Talent – umenie - kumštvložené: 20. 03. 2013
Dňa 12.3.2013 sa uskutočnila základná časť celoslovenskej výtvarnej súťaže TUK. Organizátor zaregistroval 427 prác zo 76 škôl. Odborná komisia stanovila postupujúcich v jednotlivých kategóriách, ktorých srdečne pozývame na finále súťaže, ktoré sa uskutoční 19.4.2013 v priestoroch Mestského úradu v Žiline. Na stránke www.tuk.sk bolo spustené internetové hlasovanie, ktorého víťaz získa notebook od hlavného partnera súťaže Nadácie Kubikum.

Zoznam finalistov
Pozvánka na finále
Hlasovanie


Riaditeľské voľno 27.3.2013vložené: 20. 03. 2013
Z dôvodu organizácie prijímacích skúšok udeľujem študentom dňa 27.3.20143 riaditeľské voľno.
Václav Dostálek, riaditeľ školy

Vážení rodičia,vložené: 22. 02. 2013
aj v tomto roku máte možnosť podporiť zlepšenie kvality vzdelávania na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline tým, že dobrovoľne poukážete 2% zo zaplatenej dane za rok 2012.

Údaje, ktoré potrebujete:
Názov organizácie: NADÁCIA KUBIKUM
Sídlo: Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina
IČO: 42213495

ĎAKUJEME VÁM

Ďalšie informácie o poukázaní 2 % zo zaplatenej dane za rok 2012 získate na č.t.: 0917449367
2% dane nie sú sumou "navyše", ale časťou Vášho povinného odvodu. Vaša poukázaná čiastka bude použitá na rozvoj vzdelávania a zlepšenia materiálnych podmienok mládeže v SSUŠ Žilina. Ak niekto z Vášho okolia necháva 2% z daní štátu, skúste ho osloviť v našom mene.

TLAČIVO

ĎAKUJEME!!

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené