súkromná
škola
umeleckého
priemyslu
žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 14. 10. 2019
meniny má Boris
zajtra Terézia

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUO


Projekt IT AKADÉMIA partner
celonárodného projektu

Aktuality

Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovAktuality

<< | 1 | 2 | >>
Základné informácie pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2020/2021vložené: 05. 09. 2019

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline poskytuje žiakom komplexné umelecké vzdelávanie vo vzdelávacom programe príslušného študijného odboru zameraného na výtvarné umenie a dizajn. Štúdium je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou. Forma štúdia je denná, s vyučovacím jazykom slovenským. Žiak získa po absolvovaní maturitnej skúšky úplné stredné odborné vzdelanie.

V školskom roku 2020/2021 ponúkame nasledujúce študijné odbory:

8603 M grafický a priestorový dizajn,
8604 M grafický dizajn,
8606 M fotografický dizajn,
8614 M dizajn interiéru.

Na štúdium sú prijímaní uchádzači na základe talentovej skúšky. Pre uchádzačov o štúdium organizujeme prípravný kurz kreslenia - http://www.skolaumenia.sk/kurzy-kreslenia.php.

Zároveň  sme pripravili pre záujemcov o štúdium podujatie „Deň otvorených dverí“, ktoré sa uskutoční 7. novembra 2019 (štvrtok). V prípade, že Vám tento deň nebude vyhovovať, môžete si dohodnúť osobné stretnutie v inom termíne.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov o štúdium na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline  nájdete na internetovej stránke - http://www.skolaumenia.sk/prijmacie_skusky.php.


Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyPozvánka na výstavu 3D v 2Dvložené: 02. 10. 2019

Výstava študentského dizajnu nazvaná „3D v 2D“ predstavuje len malú ukážku toho, čo žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline, v rámci odborného výtvarného vzdelávania, riešia. Zamerania jednotlivých odborov štúdia sa odvíjajú od plošných techník, v grafickom a fotografickom dizajne, k priestorovým trojrozmerným návrhom a objektom, v odboroch priemyselný, priestorový a interiérový dizajn. Škola v tomto roku oslavuje desiate výročie svojho vzniku a výstava je jednou z prvých prezentácií, ktorými chce žilinskej verejnosti priblížiť, kam sa za uplynulé roky kvalitatívne posunula.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 16. 10. 2019 (streda) o 16:00 hod. v Administratívnom centre, Poštová 1, Žilina.

Pozvánka na výstavu

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyBiela pastelkavložené: 01. 10. 2019

Zbierka Biela pastelka je organizovaná občianskym združením Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vďaka pomoci verejnosti  zbierka  zlepšuje život nevidiacim ľuďom.

20. september 2019 bol deň verejnej zbierky na podporu pre nevidiacich ľudí, ktorej sa zúčastnili aj žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Jej cieľom bolo získať finančné prostriedky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Získaná suma bude použitá na poskytnutie sociálneho poradenstva,  rehabilitácie a aktivity, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Veľká vďaka za prejavené sociálne cítenie, vynaložené úsilie, pochopenie, trpezlivosť a snahu pomôcť patrí žiakom z 2.B triedy: Dávidovi Sučikovi, Dominike Petrekovej a Beáte Budošovej. Doplňujúce informácie o zbierke sú zverejnené na internetovej stránke https://bielapastelka.sk/.

PaedDr. Ľubica MalíkováEurópsky týždeň odborných zručností 2019vložené: 30. 09. 2019

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatívou Európskej komisie, do ktorej sa pravidelne zapája aj Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline. Minulý školský rok sme získali 3. miesto v celoslovenskej súťaži o najzaujímavejšie podujatia organizované na podporu odborného vzdelávania a prípravy.

Štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa uskutoční od 14. októbra 2019 do 18. októbra 2019. Najdôležitejšou súčasťou iniciatívy sú však vzdelávacie podujatia, workshopy, besedy, súťaže a ďalšie sprievodné aktivity realizované od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Naša škola pripravila v školskom roku 2019/2020 viaceré tematické podujatia, ktoré majú za cieľ zvýšiť kvalitu a atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy umeleckého zamerania, napr. Deň otvorených dverí, kreatívne workshopy pre žiakov a verejnosť, odborné prednášky a besedy s vysokoškolskými pedagógmi, výtvarníkmi, grafikmi, dizajnérmi a pod.

Tohtoročná téma Európskeho týždňa odborných zručností má názov „Odborné vzdelávanie a príprava pre všetkých – zručnosti pre život“, preto našu pozornosť budeme venovať aj vzdelávacím podujatiam pre dospelých účastníkov. Záujemcovia o výtvarné umenie z radov verejnosti môžu využiť našu pravidelnú ponuku výtvarných kurzov, ktoré sú tento rok tematicky zamerané na kresbu a počítačovú grafiku - https://skolaumenia.sk/kurzy-kreslenia.php.

PaedDr. Peter Majer


Efektívne učenievložené: 30. 09. 2019

Ako sa efektívne učiť? Čo je metóda 5P? Ako uplatniť aktívne čítanie v procese učenia? Čo je učebný štýl?... To sú príklady otázok, na ktoré odpovede dostali žiaci I.A a I.B počas interaktívneho stretnutia so psychologičkou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline.

Prednášky spojené s prezentáciou odporúčaní ku zlepšeniu systému učenia sa a spoznávaniu vlastného učebného štýlu sa uskutočnili 30. 09. 2019 a 02. 10. 2019. Problematika efektívneho učenia patrí medzi kľúčové oblasti vzdelávania na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline, preto jej venujeme významnú pozornosť už od nástupu žiakov na štúdium do 1. ročníka.

PaedDr. Peter MajerEurópsky deň jazykov vložené: 30. 09. 2019

viac foto v galérii

Európsky deň jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26. septembra, má za cieľ upozorniť  verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia a prejaviť podporu bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy.

Počas vyučovania anglického jazyka mohli žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline na hodinách s pani PhDr. Dagmar Baranovou predviesť svoju mnohojazyčnosť. Pripravili si prezentácie v španielčine a nemčine, ktoré boli spracované na vysokej úrovni.

V tento deň prišli do našej školy na besedu s prvákmi aj dvaja dobrovoľníci Timo a Teo, ktorí pochádzajú z Nemecka a pracujú v  Nadácii Krajina harmónie s postihnutými ľuďmi. Je to ušľachtilá práca, niekedy dosť náročná, ale chalani o tom hovorili s takým zaujatím a pochopením, že odbúrali  naše predsudky a obavy.
Do takejto formy dobrovoľníctva sa môže zapojiť každý, netreba na to žiadnu kvalifikáciu. Stačí nájsť si čas a venovať ho ľuďom, ktorí sú niekedy spoločensky  izolovaní , a  preto vďační. Je to zaujímavá inšpirácia pre tých, ktorí sa zapojili do DofE (Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu)  a zatiaľ sa nerozhodli, čomu sa budú venovať v rámci dobrovoľníctva. Timo a Teo boli veľmi bezprostrední a reagovali na každú otázku, samozrejme v angličtine.

V rámci tohtoročného Európskeho dňa jazykov si žiaci z II.B lámali jazyky na  tongue twisters. Skúste aj vy: Betty bought a bit of butter, but she found a butter bitter so Betty bought better butter to make the bitter butter better.

Mgr. Viera SebínováFestival fotografievložené: 30. 09. 2019

viac foto v galérii

Dňa 24. 09. 2019 sa žiaci študijného odboru 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn z II.B a IV.B zúčastnili Festivalu fotografie v mestečku Baden pri Viedni.  Odborná exkurzia sa uskutočnila po druhýkrát v spolupráci so Školou umeleckého priemyslu v Ružomberku

Tohtoročný festival bol tematicky venovaný planéte Zem, so všetkými jej krásami, ale aj problémami. Fotografie boli zaradené do 38 expozícií a boli vystavené priamo v prírode, v parkoch, uličkách mesta a jeho zákutiach. Prezentované fotografie umocnili atmosféru a krásu kúpeľného mestečka. Doplňujúce informácie o podujatí sú zverejnené na internetovej stránke festivalu - https://www.festivalphoto-lagacilly.com/.

PaedDr. Iveta HomolováHory kníh, túra za literami... a mať tak foťák v ruke...vložené: 30. 09. 2019

viac foto v galérii

Už šestnástykrát nás Žilinský literárny festival vtiahol do príjemnej atmosféry sveta spisovateľov, ilustrátorov, prekladateľov, básnikov, vydavateľov, kníhkupcov aj kupcov kníh, veľkých a malých poslucháčov, tvorcov, spevákov, hudobníkov, protagonistov...

Ak ste festival náhodou zmeškali, určite si nenechajte ujsť výstavu fotografií z priebehu festivalu, ktorú pripravujeme v októbri 2019, v spolupráci s kníhkupectvom Artforum a fotografmi zo 4.B.

Mgr. Jana HrabovskáFIGURAMA 2019vložené: 30. 09. 2019

viac foto v galérii

Figurama vznikla ako reakcia na zanedbávanie výučby figurálnej kresby na školách umeleckého priemyslu v Čechách a na Slovensku. Jedná sa o týždenný projekt s desaťročnou tradíciou, vedený prof. akad. maliarom Borisom Jirků.

Účelom tohto kurzu, ktorého sa zúčastnili aj vybraní žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline, je zlepšiť kresbu a vedomosti študentov stredných a vysokých škôl o základoch ľudskej anatómie a figurálnej kompozície. Zároveň pomáha študentom osvojiť si nové techniky v oblasti kresby a pochopiť potenciál tejto výtvarnej techniky a jej uplatnenie v budúcej umeleckej branži.

Tento školský rok sa projekt uskutočnil od 16. 09. 2019 do 21. 09. 2019 na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Kreslilo sa na papiere podobnej veľkosti cca 2x1 meter, pričom modely mali byť zachytené v nadživotných veľkostiach. Hlavným cieľom bolo pochopiť hmotu a priestor, ktoré spolu koexistujú a vytvárajú syntézu. Popredným postupom sa preto stala práca v linkách, na ktoré bol používaný uhlík, rudka či ceruzka. Pokročilejší, dlhodobejší členovia kurzu sa však predviedli aj vo vyjadrení svetla a tieňa prostredníctvom pastelov, kriedy alebo tušu.

Každodenná rutina prebiehala nasledovne: od 8.00 hod. sa začala kresba prvého modelu, trvajúca do 12:00 hod., po úvodnej časti nasledovala hodinová prednáška prof. akad. maliara Borisa Jirků. O 14:00 hod. skončila obedňajšia prestávka a po nej sme sa venovali kresbe druhého modelu až do neskorých večerných hodín. Každý deň bola profesorom ustanovená úloha, ktorá musela byť kresbou dosiahnutá, ako napr. kresba ležiacej figúry od nôh alebo od hlavy, kresba stojacej figúry a figúry v zložitej polohe.
Výtvarné práce boli hodnotené bodmi v stupnici od 1 po 12, pričom 9 bodov bol priemer, udelený pri splnení úlohy, 10 bodov nadpriemer, 11 bodov vyšší nadpriemer a pri hodnotení 12 bodov sa jednalo takmer o dokonalú kresbu. Najväčšie úspechy patrili pokročilejším vysokoškolským absolventom, avšak aj žiaci našej školy si odniesli množstvo skvelých hodnotení...

Na konci týždňa sa začali udeľovať jednotlivým žiakom ceny v podobe publikácie od Radka Petříčka s názvom „Plastická anatomie“, katalógy výtvarných prác žiakov z predchádzajúcich ročníkov Figuramy a Katalóg umenia od prof. akad. maliara Borisa Jirků. Na záver stačí poznamenať, že sa jednalo o veľmi vzrušujúce a užitočné podujatie, ktoré sa oplatí absolvovať pre všetkých, ktorí sa chcú zlepšovať...

Týždenného kurzu v Banskej Bystrici sa zúčastnili Beáta Jarábová, Jana Žitňáková a Michal Mordel z II.A, Kamila Kudláčková z III.B a Sarah Bašistová, Petra Buffová, Lea Englartová a Katarína Nábilková zo IV.A. Veľké poďakovanie za spoluprácu pri organizácii uvedeného podujatia a našu prípravu patrí Mgr. Jane Hrabovskej, Mgr. art. Anne Brunovej a Mgr. art. Andrejovi Mazúrovi.

Michal Mordel, II.AAdaptačný kurz žiakov 1. ročníkavložené: 30. 09. 2019

viac foto v galérii

V dňoch 12. 09. 2019 – 13. 09. 2019 sme sa ako prváci zúčastnili adaptačného kurzu v Terchovej. Náš kurz sa začal stretnutím pred budovou Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Neskôr sme sa presunuli k autobusu, ktorý nás zaviezol do Školy v prírode, Terchová – Šípková.

Počas prvého dňa pobytu mali pre nás učitelia pripravený zaujímavý program plný zábavných aktivít a taktiež prechádzku v prírode. Večer sme sa stretli pri ohni, kde sme si spoločne opiekli naše obľúbené jedlo a aj sme si zaspievali. Následne na nás čakal film „Obyčajná tvár“ v spoločenskej miestnosti a po ňom sme si išli oddýchnuť. Nasledujúce ráno sa začalo raňajkami a po nich nás autobus priviezol do Žiliny. Adaptačný kurz sme ukončili dobrodružstvom na lezeckej stene, kde sme vybili aj poslednú kvapku energie.

Sme vďační, že sme sa ho mohli zúčastniť a lepšie sa za tento síce krátky, ale krásny čas medzi sebou spoznať.

Veronika Bugáňová, I.AMáme ďalších ocenených dofákovvložené: 24. 09. 2019

viac foto v galérii

Na tohtoročnej slávnostnej ceremónii DofE (Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu) dňa 17. septembra 2019 v Château Gbeľany si svoje medzinárodné ocenenie prevzalo vyše 200 mladých ľudí z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Na pódiu kongresového centra sa nešetrilo inšpiratívnymi príhovormi.

Hokejista Michal Handzuš sa podelil o svoj príbeh, v ktorom odkázal mladým, aby nikdy nepoľavili: „Hokej som miloval odmalička a vždy som v ňom bol veľmi dobrý. Zvykol som si na to a prestal som na sebe pracovať. Keď som mal 12, nevybrali ma do výberu do Kanady, kam som sa veľmi chcel dostať a bol som z toho veľmi sklamaný. Nakoniec som zamakal a do výberu sa dostal, ale táto udalosť sa mi vryla do pamäti. Odvtedy som na sebe už nikdy neprestal pracovať. Či som hral veľmi dobre, alebo zle, každý deň som našiel niečo, v čom som sa chcel zlepšiť. A to je to, čo chcem odkázať aj vám. Nikdy sa nezastavujte, vždy choďte ďalej,” povedal vo svojom príhovore mladým ľuďom.

Absolventom sa prihovoril aj Šimon Šalata, ktorý si na ceremónii prebral bronzové ocenenie: „Sám som neveril, že to zvládnem, ale ako vidíte, podarilo sa mi to. Týmto by som chcel odporučiť DofE všetkým, ktorí sa chcú prekonať a dokázať ostatným, ale hlavne sami sebe, že na to majú.“

Bronzový odznak Vojvodu z Edinburghu si na ceremónii prevzali aj naši žiaci Radoslav Byrtus, Natália Fibáková, Zuzana Kamhalová, Anna Kormanová, Veronika Majerčíková, Vittoria Stančíková, Ivan Večerek a Romana Žilková. Ocenenie im odovzdal Chargé d´Affaires Britskej ambasády v Bratislave.

Sme radi, že na našej škole máme aj prvú nositeľku striebornej ceny Vojvodu z Edinburghu. Získala ju Jaroslava Labudová z III.A a cenu jej odovzdala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová.

Na slávnostnej ceremónii sa okrem ocenených zúčastnil aj riaditeľ našej školy Ing. Václav Dostálek a koordinátor, hodnotiteľ expedícií a náš dvorný fotograf Ing. Šimon Klačko. Všetkým oceneným blahoželáme a sme na nich hrdí, lebo tvrdo pracovali na sebe a dosiahli to, čo si predsavzali. O tom je Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Mgr. Viera Sebínová, koordinátorka DofE

Súťaž „Klasici v komikse“ má svojich víťazovvložené: 24. 09. 2019

Jubilejný 10. ročník celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže „Klasici v komikse“ priniesol prekvapivo veľký záujem žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline o neobvyklé výtvarné stvárnenie tohtoročnej literárnej témy – Margita Figuli v komikse.

Prečítať si slovenskú a najmä Margitinu klasiku „Tri gaštanové kone“ a parafrázovať ju do výtvarnej podoby muselo byť pre každého súťažiaceho veľmi náročné, o to viac nás potešili výsledky vyhodnotenia súťaže, ktoré boli vyhlásené dňa 21. 09. 2019 na Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch.

Gratulujeme Kamile Kudláčkovej z III.B(študijný odbor 8260 M propagačné výtvarníctvo) k oceneniu a zároveň sa tešíme na nový ročník súťaže a literárnu tému, ktorá bude vyhlásená v marci 2020.

Mgr. art. Anna BrunováExpedícia DofEvložené: 23. 09. 2019

viac foto v galérii

V prvých dňoch letných prázdnin – od 1. júla do 3. júla 2019 – sme sa zúčastnili kvalifikačnej expedície v rámci programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). Išlo nás celkovo jedenásť, ale vytvorili sme dve skupiny. Keďže sme boli na tejto expedícii  tri dni a dve noci, rozhodli sme sa, že prespíme v autocampe v Piešťanoch

Jedným z našich cieľov bolo navštíviť kúpeľné mesto Piešťany a spoznať ho. Prešli sme samotné centrum, kúpeľný ostrov, ale aj veľké parky. V parkoch sme sa snažili zdokumentovať okolie mesta, nakresliť veci, ktoré nás najviac zaujali.  Taktiež sme sa rozhodli, že navštívime Vojenské historické múzeum v Piešťanoch. Vďaka komentovanej prednáške v múzeu sme sa naučili niečo o vojne, ale hlavne o živote ľudí počas vojny. V neposlednom rade sme navštívili Ducové, čo je menšia obec neďaleko Piešťan. Nachádza sa tu najstaršie a najväčšie pohrebisko na Slovensku, je tu aj staré hradisko Kostolec s rotundou z obdobia Veľkomoravskej ríše.

Osobne si myslím, že na tejto expedícii sme získali veľké množstvo informácii z histórie Piešťan, čo sa nám nepodarilo na doposiaľ žiadnej výprave. A nakoniec sme získali aj veľké množstvo zážitkov, ale aj priateľov. Počas troch dní, ktoré sme prežili v „divočine“,  sme spoznali hlavne seba. To je podľa mňa veľmi dobré, pretože nie každý má možnosť stanovať s priateľmi niekde ďalej od domova. Nie každý má možnosť spať v stane pod holým nebom a jesť sáčkové polievky a paštétu s polotvrdým chlebom. Možno to znie vážne zle... ale bola to celkom sranda. Bolo to niečo odlišné od nášho obyčajného života a bola to príjemná zmena. Príjemná zmena bez elektroniky a čerstvého jedla.

Som na nás naozaj hrdá, keď sa dívam spätne na tie dni v horúčave, plné komárov a prepotených tričiek, ale aj smiechu a našej detskej radosti.  Som vďačná za všetko, čo sme zažili a dokonca aj za to, že nám búrka skoro odfúkla stan, a aj za kamaráta Tona z Estónska, ktorý bol silno otravný. Ale vďaka za každú jednu maličkosť,  ktorá nám niečo dala do života.  A za to všetko vďaka našej účasti v DofE.

Jaroslava Labudová, III.A

+ účastníci expedície: Radoslav Byrtus, Natália Fibáková, Marcel Firášek, Zuzana Kamhalová, Anna Kormanová, Veronika Majerčíková,  Patrícia Molnárová, Vittoria Stančíková, Ivan Večerek a  Romana Žilková.Nie je všetko pravda, čo sa zdieľavložené: 23. 09. 2019

Dňa 20. 09. 2019 sa štyri žiačky Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline, ktoré zastupujú žiacku školskú radu (Anežka Majdišová, Eliška Zajícová, Nela Fraštiová a Veronika Majerčíková), zúčastnili netradičného vzdelávacieho podujatia, organizovaného žiackou školskou radou pri Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina.

Projekt gymnázia s názvom „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“ podporil Žilinský samosprávny kraj v rámci grantového programu Mládež v pohybe. Projekt je zameraný na boj proti dezinformáciám v mediálnom priestore a na rovesnícke vzdelávanie v uvedenej oblasti.

Prvé stretnutie bolo prezentované prostredníctvom prednášok a workshopov, počas ktorých boli zapojení žiaci informovaní o vzniku dezinformácií a ich fungovaní v mediálnom priestore. Juraj Smatana predstavil dejiny propagandy a jej psychologické základy a Jakub Goda problematiku dezinformácií vo webovom prostredí a na sociálnych sieťach.

Úspešná spolupráca našich škôl je nielen v rovine výmeny skúseností v oblasti občianskej participácie, ale aj v oblasti prezentácie streetartového umenia, čo potvrdzuje revitalizácia autobusových zastávok na Bernolákovej ulici v Žiline v minulých školských rokoch.

PaedDr. Peter MajerŠtúdium v zahraničívložené: 23. 09. 2019

Stredoškolské a vysokoškolské štúdium v krajinách Európskej únie sa stáva jednoduchším prostredníctvom činnosti sprostredkovateľských agentúr, medzi ktoré patrí InterStudy v Bratislave. Dňa 20. 09. 2019 sme privítali v našej škole jej zástupcu Ing. Milana Chovanca, ktorý predstavil žiakom 4. ročníka informácie o možnostiach štúdia na univerzitách vo Veľkej Británii, v Holandsku a Dánsku.

Agentúra InterStudy patrí medzi sprostredkovateľské agentúry, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním podporných a poradenských služieb v oblasti medzinárodného vzdelávania -  www.mobilecollege.sk, www.cambridgestudy.sk, www.interstudy.sk, www.saia.sk, www.enlap.sk, www.scandinavianstudy.sk.

PaedDr. Peter MajerTibor Uhrín v žilinskej SŠUP-kevložené: 23. 09. 2019

viac foto v galérii

Dňa 10. 09. 2019 sa v priestoroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline konala prednáška s významným slovenským pedagógom a dizajnérom prof. Ing. Tiborom Uhrínom, ArtD.

Tibor Uhrín je vedúci Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojej umeleckej tvorbe využíva tradičné technológie, uprednostňuje prácu s drevom, ale pracuje aj s inými materiálmi ako je kov a plast. Pre žiakov našej školy pripravil sériu troch prednášok, ktorých sa zúčastnili žiaci 2. až 4. ročníka študijných odborov 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn a 8260 M propagačné výtvarníctvo.

Prednášky boli zamerané na tému „Dizajn mieni, tradícia mení“, pričom žiakom 3D odborov priblížil prácu s drevom a zároveň prestavil možnosti štúdia na Katedre dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

Stretnutie sa stretlo s veľkým úspechom a bolo prínosom pre všetkých žiakov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu Tiborovu návštevu v novembri 2019, kedy sa zúčastní vyučovania umeleckej praxe v 2. ročníku. Fotografie z podujatia zabezpečila Mgr. art. Daniela Mládenková.

Mgr. art. Martina ŠkrobianováCesta k emocionálnej zrelosti vložené: 16. 09. 2019

Cesta k emocionálnej zrelosti je výchovno-vzdelávací program, ktorý realizujeme v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline od školského roku 2016/2017. Obsah programu je postavený na metódach sociálno-psychologického tréningu, metódach zvyšovania sociálnych kompetencií mladých ľudí, sociálneho učenia a aktivitách neformálneho vzdelávania.

Dňa 04. 09. 2019 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili triednických hodín s výchovným poradcom, ktoré boli tematicky zamerané na sebapoznávanie a spoznávanie nových spolužiakov. Ďalšie tematické stretnutia budú venované efektívnej komunikácii s okolím, riešeniu konfliktov, znižovaniu agresivity a rozvíjaniu asertívneho správania.

Ambíciou programu je začať s procesmi sebauvedomenia a emocionálneho dozrievania mladých ľudí v duchu spojenia rozumu a citu, čo sa nám úspešne darí.

PaedDr. Peter Majer


Maturita 2020 – externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúškyvložené: 16. 09. 2019

Riadny termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky sa uskutoční 17. 03. 2020 (utorok) pre maturitný predmet slovenský jazyk a literatúra a 18. 03. 2020 (streda) pre maturitný predmet anglický jazyk (úroveň B1 a úroveň B2).

Náhradný termín EČ a PFIČ MS z uvedených maturitných predmetov bol určený na 31. 03. 2020 a 01. 04. 2020. Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 03. 09. 2020 do 08. 09. 2020 na vybraných stredných školách v meste Žilina.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce informácie o maturitných skúškach v školskom roku 2019/2020 sú zverejnené na internetovej stránke -  https://skolaumenia.sk/maturity.php.

Prílohy:

- Základné informácie o MS v školskom roku 2019/2020

- Špecifikácia testov zo SJL pre EČ a PFIČ MS v školskom roku 2019/2020

- Špecifikácia testov z ANJ (úroveň B1) pre EČ a PFIČ MS v školskom roku 2019/2020

- Špecifikácia testov z ANJ (úroveň B2) pre EČ a PFIČ MS v školskom roku 2019/2020

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyŠkola priateľská k deťomvložené: 06. 09. 2019

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa po štvrtýkrát zapojila do programu Slovenského výboru pre UNICEF s názvom „Škola priateľská k deťom“. 

Aktualizovaný program ponúka viaceré novinky, medzi ktoré patrí návšteva junior ambasádora UNICEF na našej škole, informačná kampaň o globálnych problémoch a humanitárnej pomoci vo svete a školská zbierka zástupcov žiackej školskej rady na pomoc deťom v rozvojových krajinách. Ku tradičným aktivitám patrí zapojenie školy do celoslovenskej zbierky Modrý gombík, vzdelávanie žiakov k ľudským právam a aktivity neformálneho vzdelávania.

Na realizácii programu sa budú podieľať zástupcovia žiackej školskej rady pod vedením jej koordinátora a výchovného poradcu.

PaedDr. Peter MajerNetradičný začiatok nového školského roka pre prváka Ivanavložené: 05. 09. 2019

viac foto v galérii

Pamätáte sa na malého Ivka a jeho záujem o štúdium na našej škole? Osudy tohto žiaka 9. ročníka Základnej školy vo Varíne sme vám predstavili asi pred pol rokom, kedy sa zúčastnil prezentácie komiksov v kníhkupectve Artforum. Čas pokročil a náš Ivko sa stal žiakom grafického dizajnu na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline. Jeho osudy pokračujú aj tento školský rok...

Ivan vyrástol (presne o 2,1 cm), pribral (presne o 2,3 kg) a zmenil sa mu hlas (trochu zhrubol). Oslovili sme ho s malou anketou ako sa mu páči naša škola, ako prežil prvý školský deň a ako vnímal netradičný začiatok novej etapy svojho života.

Ivanove odpovede nás potešili, ale aj prekvapili... Citujeme: „V škole sa mi veľmi páči, najmä pani triedna je pekná, ale aj ostatné spolužiačky sú pekné baby. Nevedel som, že v prváku bude toľko chalanov, je ich tu viac ako na základke, čo je super. Triedna nám rozdala kľúče od šatne a odfotili sme sa, no zabudol som si nagelovať ofinu, tak neviem ako to bude vyzerať. Páči sa mi aj riaditeľ, je taký free a aj učitelia vyzerajú super, najhorší je vraj dejepisár, tak neviem ako to zvládnem. Zistil som, že musíme chodiť na telesnú, aj keď sme oslobodení, takže asi zbytočne pôjdem ku lekárovi pre potvrdenie, aby som nemusel cvičiť.“

Ivan zareagoval aj na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 v Mestskom divadle v Žiline: „Bolo to pekné, také iné ako na základke, kde sme boli všetci natlačení v telocvični. Páčilo sa mi, čo hovoril riaditeľ, že škola je bez šikanovania a sú tu dobré vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Teším sa na aktivity, projekty a výstavy ku neviemkoľkému výročiu vzniku školy. Dobré bolo aj to ako menili s majiteľom názvy školy na plagátoch, no ten starý si už nepamätám... Viem, že nový názov je Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline.“

Nuž Ivko, prajeme ti veľa šťastia v našej škole, nech sa Ti darí a nájdeš si cestu aj ku svojej Katke (mimochodom študuje v IV.A).

PaedDr. Peter Majer

<< | 1 | 2 | >>
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené