bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 06. 12. 2019
meniny má Mikuláš
zajtra Ambróz

Projekty

Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie CSVUO


Projekt Erasmus days 2019
– Prehľad úspešne realizovaných projektov z programu Erasmus+ za roky 2014 – 2020

Aktuality

Základné informácie pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2020/2021
(05. 09. 2019)


Netradičná návšteva v škole
(05. 12. 2019)


Dodržiavanie ľudských práv
(04. 12. 2019)


Červené stužky 2019
(04. 12. 2019)


Finančná olympiáda
(04. 12. 2019)


BEST IN ENGLISH po šiestykrát
(02. 12. 2019)


Prevencia drogových závislostí
(02. 12. 2019)


Keď listy menia životy ľudí
(29. 11. 2019)


Pohodlný Mikuláš
(29. 11. 2019)


Workshop plstenia
(29. 11. 2019)


Návšteva Múzea Andreja Kmeťa v Martine
(29. 11. 2019)


Učíme ako myslieť, nie čo si myslieť...
(26. 11. 2019)


Trestnoprávna zodpovednosť mládeže
(26. 11. 2019)


Piece of Art – špeciálne vydanie časopisu
(22. 11. 2019)


Pozvánka na výstavu – Ilustrácia
(22. 11. 2019)


Židia v Žiline
(22. 11. 2019)


Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
(22. 11. 2019)


Juniorskí iBobríci
(22. 11. 2019)


Imatrikulácie žiakov 1. ročníka
(22. 11. 2019)


Workshop sieťotlače
(22. 11. 2019)


Stano Lajda spomína...
(14. 11. 2019)


Deň otvorených dverí 2019
(14. 11. 2019)


Erasmus+ Mobilita žiakov v Novom Jičíne
(12. 11. 2019)


Buď ako Bohuš – nakresli komiks a vyhraj
(11. 11. 2019)


Už sa to blíži...
(18. 10. 2019)


Pozvánka na rodičovské združenie
(05. 11. 2019)


Voľba členov do rady školy z radov rodičov
(05. 11. 2019)


Prípravný kurz kreslenia – úvodná hodina
(05. 11. 2019)


Tridsať rokov slobody a demokracie
(05. 11. 2019)


IT Fitness test – vyhodnotenie
(31. 10. 2019)


Nadácia Orange – Z dát do reality
(30. 10. 2019)


Strašidelná Halloweenpárty
(30. 10. 2019)


Týždeň celoživotného učenia
(30. 10. 2019)


Záložka do knihy spája slovenské školy – Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu
(30. 10. 2019)


Erasmus+ - Výber žiakov 3. ročníka na odbornú prax do Veľkej Británie ukončený
(30. 10. 2019)


Odborná exkurzia do Florencie
(29. 10. 2019)


Erasmus Days 2019
(29. 10. 2019)


Škola bez nenávisti – interný audit
(29. 10. 2019)


Erasmus+ - Pracovné stretnutie k projektu Trojhlas
(29. 10. 2019)


Odborná exkurzia do Prahy
(29. 10. 2019)


Vzdelávanie v oblasti inovačných a podnikateľských zručností II.
(29. 10. 2019)


NÚCEM – Pridaná hodnota vo vzdelávaní
(29. 10. 2019)


Pocta Vincentovi Hložníkovi
(29. 10. 2019)


2D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov
(29. 10. 2019)


Odborná exkurzia do Londýna
(29. 10. 2019)


Dni nezábudiek 2019
(29. 10. 2019)


Mladí vo večnosti
(21. 10. 2019)


Budatínsky rínok 2019
(21. 10. 2019)


Digitálna škola
(21. 10. 2019)


Erasmus+ Mobilita pedagogických zamestnancov
(21. 10. 2019)


Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa II.
(21. 10. 2019)


Burza informácií
(18. 10. 2019)


Jaroslav Uhel a jeho umelecká činnosť
(18. 10. 2019)


Vyhodnotenie testovania profesijnej orientácie
(18. 10. 2019)


Možnosti vysokoškolského štúdia očami našich absolventov
(18. 10. 2019)


Erasmus+ Think critically
(18. 10. 2019)


Pozvánka na výstavu 3D v 2D
(02. 10. 2019)


Biela pastelka
(01. 10. 2019)


Európsky týždeň odborných zručností 2019
(30. 09. 2019)


Efektívne učenie
(30. 09. 2019)


Európsky deň jazykov
(30. 09. 2019)


Festival fotografie
(30. 09. 2019)


Hory kníh, túra za literami... a mať tak foťák v ruke...
(30. 09. 2019)


FIGURAMA 2019
(30. 09. 2019)


Adaptačný kurz žiakov 1. ročníka
(30. 09. 2019)


Máme ďalších ocenených dofákov
(24. 09. 2019)


Súťaž „Klasici v komikse“ má svojich víťazov
(24. 09. 2019)


Expedícia DofE
(23. 09. 2019)


Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa
(23. 09. 2019)


Štúdium v zahraničí
(23. 09. 2019)


Tibor Uhrín v žilinskej SŠUP-ke
(23. 09. 2019)


Cesta k emocionálnej zrelosti
(16. 09. 2019)


Maturita 2020 – externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
(16. 09. 2019)


Škola priateľská k deťom
(06. 09. 2019)


Netradičný začiatok nového školského roka pre prváka Ivana
(05. 09. 2019)


Záujmová činnosť v školskom roku 2019/2020
(03. 09. 2019)


Začiatok školského roka 2019/2020 – informácie
(19. 08. 2019)


Zmena názvu školy
(20. 08. 2019)


Pozvánka na rodičovské združenie – rodičia žiakov 1. ročníka
(19. 08. 2019)


Stravovanie v Školskej jedálni pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina
(19. 08. 2019)


Pozvánka na výstavu
(05. 08. 2019)


Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovAktuality

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
Základné informácie pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2020/2021vložené: 05. 09. 2019

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline poskytuje žiakom komplexné umelecké vzdelávanie vo vzdelávacom programe príslušného študijného odboru zameraného na výtvarné umenie a dizajn.

V školskom roku 2020/2021 ponúkame nasledujúce študijné odbory:
8603 M grafický a priestorový dizajn,
8604 M grafický dizajn,
8606 M fotografický dizajn,
8614 M dizajn interiéru.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov o štúdium na našej škole nájdete na internetovej stránke - http://www.skolaumenia.sk/prijmacie_skusky.php.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyNetradičná návšteva v školevložené: 05. 12. 2019

viac foto v galérii

Dňa 03. 12. 2019 sa uskutočnila v priestoroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline preventívna akcia, ktorú sme realizovali v spolupráci s Kriminálnym úradom finančnej správy SR. V sprievode príslušníkov finančnej správy a Colného úradu v Žiline nás navštívil policajný pes, ktorý pod drobnohľadom psovoda a vedenia školy uskutočnil prehliadku vybraných priestorov školy.

Kriminálny úrad finančnej správy má nezastupiteľné miesto v boji proti daňovým podvodom, medzinárodnému terorizmu, porušovaniu duševného vlastníctva a pašovaniu drog, zbraní, chránených rastlín a živočíchov, omamných a psychotropných látok a iných nebezpečných látok.

Prezentáciu ku činnosti Finančnej správy SR, ktorú viedla mjr. Ing. Božena Chríbiková, sme adresovali žiakom 1. ročníka. Pani hovorkyňa poskytla informácie a odpovede na otázky ku činnosti a kompetenciám colného úradu. Zaujímavou formou boli prezentované donucovacie a ochranné  prostriedky príslušníkov finančnej a colnej správy a možnosti uplatnenia psov pri výkone služby. Samo, Tomáš a Nina si vyskúšali pravú nepriestrelnú vestu, Klára a Carolina zasa otestovali policajné putá. Záver stretnutia patril kvízu, za ktorého správne odpovede boli najaktívnejší žiaci odmenení vecnými cenami a prezentačnými materiálmi finančnej správy.

Naši prváci hodnotili prezentáciu a návštevu psa pozitívne, a to nielen kvôli neodučeným hodinám dejepisu. Vedenie školy ďakuje zamestnancom Colného úradu v Žiline za spoluprácu pri realizácii uvedenej aktivity, ktorá zároveň potvrdila, že sme inštitúcia netolerujúca návykové a psychotropné látky v priestoroch školy.

PaedDr. Peter MajerDodržiavanie ľudských právvložené: 04. 12. 2019

Ľudské práva definuje Všeobecná deklarácia ľudských práv ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. K ďalším dokumentom upravujúcim špecifické oblasti ľudských práv patrí Dohovor o právach dieťaťa, na ktorého dodržiavanie sa odvoláva aj Školský poriadok Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline.

VIAC...Červené stužky 2019vložené: 04. 12. 2019

viac foto v galérii

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa po druhýkrát zapojila do 13. ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky“. Červená stužka je symbolom solidarity k ľuďom nakazeným vírusom HIV a žijúcim s chorobou AIDS. Svetový deň boja proti AIDS si každoročne pripomíname 1. decembra.

Súčasťou kampane na našej škole boli rôzne prednášky, besedy a diskusie na tému HIV, ktorých cieľom bolo informovať žiakov o nebezpečenstve tohto vírusového ochorenia a dôsledkoch choroby AIDS.

Myšlienka solidarity s ľuďmi nakazenými vírusom HIV, vyjadrená červenou stužkou, sa zrodila v roku 1991 v USA. Skupina umelcov vytvorila komunitu Visual AIDS Artists a navrhli červenú stužku ako symbol krvi, citu, hnevu a lásky. V roku 1997 sa stužka dostala ako exponát na výstavu Design for Life v National Design Museum a do expozície Museum of Modern Art v New Yorku. Červená stužka sa tak stala dizajnovou „ikonou“. V Spojených štátoch amerických nie je patentovaná, preto ju možno vyrábať a nosiť kdekoľvek na svete ako medzinárodne uznávaný symbol boja proti AIDS. 

V 13. ročníku celoslovenskej kampane sa o to pokúsili aj naši grafici, dizajnéri, výtvarníci a fotografi. Pred letnými prázdninami sme vyhlásili výzvu pre žiakov školy na vytvorenie inovovaného vizuálu červenej stužky. Žiaci mali v návrhoch voľné ruky, kreativite sa medze nekládli. Mali za úlohu rozšifrovať symboliku červenej stužky a navrhnúť jej novú podobu. Pri tvorivom procese sa dozvedeli nové informácie o HIV a nebezpečných chorobách spôsobených týmto vírusom.  

Dňa 25. 11. 2019 si žiaci školy zapli na odev odznak s inovovanou červenou stužkou. Výsledný návrh Ley Englartovej zo IV.A sa páčil aj organizátorom celoslovenskej kampane. Návrh predstavuje bunku HIV/AIDS, v ktorej sú zapichnuté klince. Symbolizujú bolesť a pomalú deštrukciu. Celá  bunka HIV je vkliesnená v červenej stužke – v izolačnom, sterilnom, ochrannom páse, aby zabránila ďalšiemu štiepeniu a šíreniu nákazy.

Na výrobe a rozdávaní odznakov s červenou stužkou sa podieľali žiaci III.A – Jaroslava Labudová, Veronika Majerčíková, Vittoria Stančíková a Radoslav Byrtus.

Všetkým tým, ktorí sa zapojili do aktivity a vyjadrili tak podporu a záujem o ľudí s HIV vírusom ďakujeme za prejavenú ľudskosť. Je nutné  medzi  ľuďmi  šíriť informácie proti tomuto ochoreniu a zabrániť tak nevedomosti a predsudkom.  

PaedDr. Ľubica Malíková, koordinátorka prevencieFinančná olympiádavložené: 04. 12. 2019

V novembri 2019 sa spustilo prvé kolo finančno-vedomostnej súťaže určenej pre žiakov stredných škôl s názvom „Finančná olympiáda“. Do súťaže sa zapojili aj žiaci 3. a 4. ročníka zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline, ktorí si otestovali svoje vedomosti z finančnej gramotnosti počas vyučovacích hodín ekonomiky.

Súťaž prebieha v troch postupových kolách. Prvé kolo predstavoval online test zostavený z dvadsiatich testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Do druhého kola súťaže postúpi prvých 500 najlepších účastníkov, ktorí sa zúčastnili predchádzajúceho otvoreného kola. Celkové vyhodnotenie súťaže je naplánované na koniec apríla 2020, kedy majú žiaci možnosť získať atraktívne výhry pre seba i svoju školu.

Organizátorom súťaže je Nadácia Partners so sídlom v Bratislave. Doplňujúce informácie o súťaži sú zverejnené na internetovej stránke www.financnaolympiada.sk.

Mgr. Ivana StaníkováBEST IN ENGLISH po šiestykrátvložené: 02. 12. 2019

viac foto v galérii

Dňa 29. novembra 2019 sa žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline už po šiestykrát zapojili do medzinárodnej on-line súťaže „Best in English“, ktorú organizuje agentúra Injoy Agency - http://www.injoy.sk.
V minulom školskom roku sa tejto prestížnej súťaže zúčastnilo 922 stredných škôl a 21 110 študentov z 30 štátov sveta. Zo Slovenskej republiky to bolo 123 škôl a 2700 študentov. Z našej školy sa do súťaže tento rok zapojilo rekordných 29 žiakov, ktorí pracovali vo všetkých počítačových učebniach a v učebni č. 103.

Test bol opäť veľmi náročný. Pozostával z gramatickej časti, úloh na čítanie, jedného cvičenia na počúvanie a dvoch úloh založených na audiovizuálnom vstupe (videá z talkshow). Zatiaľ nie sú zverejnené oficiálne (medzinárodné) výsledky, ale na našej škole získala najviac bodov neohrozená Alžbeta Štetiarová zo IV.A, ktorá dosiahla 91,5 bodov zo 112 možných. Na druhom mieste skončili Natália Nemčeková (II.A) a Samuel Lončík (II.B), ktorí mali 80 bodov. Tretí skončil Juraj Hromec z I.B so 78 bodmi.

Keďže test bol naozaj náročný, zvíťazili všetci, ktorí sa zúčastnili. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a Slovenskej republiky. V prílohe nájdete výsledkovú listinu zo súťaže na našej škole.

Príloha – Výsledková listina zo súťaže Best in English

Mgr. Viera SebínováPrevencia drogových závislostívložené: 02. 12. 2019

viac foto v galérii

Prvý novembrový týždeň mali druháci zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline naplánovanú  prednášku na tému - Prevencia drogových závislostí. Pani prednášajúcu sme už poznali z minulého školského roku. Prednášala nám o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže. Prezentácia  sa nám veľmi páčila a verili sme, že aj tento rok  to bude príjemné stretnutie.  

Pani inšpektorka Bc. Martina Suchánková z Mestskej polície v Žiline si pre nás pripravila prezentáciu o prevencii  závislostí. Poučila nás o nebezpečenstve  a výskyte drog na Slovensku a hlavne v Žiline, kde trávime najviac voľného času. Oboznámila nás o rozšírení rôznych  drog a upozornila na syntetické drogy, nazývané aj umelé. Kým marihuanu treba vypestovať zo semena, zalievať ju, svietiť na ňu, sušiť,  syntetickú drogu možno vyrobiť za niekoľko hodín. Väčšinou sa nepichá, ale konzumuje vo forme tabletiek alebo plynu. Konzumuje sa nenápadne, a pritom masovo a nikto nič netuší.
Rovnako nás informovala o možnostiach a situáciách, kedy sa môžeme stretnúť s drogami. Podelila sa sa nami o zážitky zo svojej profesie, pomohla nám uvedomiť si hodnoty života. Všetci sme sa pod vplyvom  prezentácie, ukážok  a jej rozprávania  presvedčili, že život ľudí, ktorí prepadli drogám je ťažký a najčastejšie skončia ako „závisláci“ na omamných látkach.  Interaktívna prednáška nás zaujala, spoločne sme diskutovali o rôznych drogách, ale aj o ich vplyve na ľudský organizmus. Dojali nás príbehy ľudí, ktorí prepadli drogám a stali sa na nich závislí.

Pani inšpektorka nám rozprávala aj o Protidrogovom vlaku, ktorý premáva po svete a rozpráva  smutné príbehy o mladých ľuďoch, ktorí sa stali obeťami násilia a drog. Ak bude taký vlak prechádzať aj na budúci školský rok Žilinou, musíme si nájsť čas a pôjdeme sa  doň pozrieť. Pani Suchánková bola veľmi príjemná, otvorene rozprávala o tragédiách mladých ľudí a ich rodín spôsobené drogami. Vedela nás zaujať mnohými zážitkami, skúsenosťami a príkladmi zo života ľudí, ktorí sa nevedeli vzoprieť návykom užívania drog.

Touto cestou sa jej chceme poďakovať za cenné informácie a spoločne strávený čas. Tešíme sa na jej ďalšiu návštevu. Fotografie z podujatia zabezpečila Zuzana Kvašňovská z II.A.

Jana Žitnáková, II.AKeď listy menia životy ľudí vložené: 29. 11. 2019

Blíži sa koniec roka 2019 – čas kedy si opäť pripomenieme osudy nespravodlivo odsúdených a väznených ľudí prostredníctvom celoškolskej akcie – Maratón písania listov. Podujatie budeme organizovať v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline po štvrtýkrát, a to od 02. 12. 2019 do 20. 12. 2019.

Maratón písania listov je najväčšia medzinárodná akcia na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných alebo utláčaných ľudí. Mimovládna organizácia Amnesty International ju realizuje každoročne v jesenných a zimných mesiacoch a vrcholí okolo 10. decembra, kedy je Medzinárodný deň ľudských práv. Cieľom Maratónu je spoločne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami vládam alebo úradom príslušných štátov a upozorniť na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí alebo skupín.

V priebehu akcie sú ľudia oslobodení z väzenia, nečinné úrady začínajú konať, diskriminačné zákony sa menia alebo rušia. Listy sú veľkou podporou aj pre obete nespravodlivosti a bezprávia. V roku 2018 sa podarilo poslať takmer 6 miliónov listov, z toho viac ako 12 700 bolo zo Slovenska.

Tento rok budeme podporovať gréckych dobrovoľníkov a záchranárov Sarah a Seána, skupinu mladých ľudí z okolia Grassy Narrows bojujúcu za ochranu životného prostredia v Kanade, nespravodlivo odsúdeného Magaia z Južného Sudánu a Emila z Bieloruska, obvineného Mexičana Josého a iránsku bojovníčku za práva žien Yasaman.

Maratón písania listov a sprievodné tematické aktivity budú realizované na hodinách anglického jazyka, občianskej náuky, etickej výchovy a náboženskej výchovy.

PaedDr. Peter MajerPohodlný Mikulášvložené: 29. 11. 2019

Žiacka školská rada v spolupráci s vedením Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline pripravila pre žiakov našej školy špeciálne podujatie ku Mikulášu, ktoré sa uskutoční dňa 06. 12. 2019 o 08:00 hod. vo vestibule. Čo nás čaká a aké prekvapenie pripravil Mikuláš?  Neprezradíme...

Podľa plagátu Radoslava Byrtusa z III.A majú žiaci školy prísť oblečení v trendy outfitoch, v ktorých trávia svoj voľný čas... Ležérnosť, relax a pohoda, to je odkaz Mikuláša 2019. Podujatie organizačne zabezpečuje Lea Englartová zo IV.A.

PaedDr. Peter MajerWorkshop plsteniavložené: 29. 11. 2019

viac foto v galérii

Keď sa povie „Nápad pre folklór“, mohla by nám napadnúť pestrofarebná výšivka, kroje, alebo ľudová hudba a tance. Existuje však omnoho viac oblastí, remesiel a umeleckých techník, ktoré sa spájajú s ľudovými tradíciami. Jednou z nich je aj plstenie.

Slovensko patrí medzi krajiny s bohatou valašskou kultúrou. Chov oviec, spracovanie mlieka, kože a ovčieho rúna patrí do genetickej výbavy každého z nás. O tom všetkom sa dozvedeli žiaci 2. ročníka zo študijného odboru 8260 M propagačné výtvarníctvo dňa 14. 11. 2019 na workshope plstenia, ktorý viedla Barbora Kapráňová, študentka ateliéru Textilného dizajnu vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o chove oviec, strihaní a spracovaní vlny až po ľudovú, dizajnérsku a umeleckú tvorbu. V praktickom workshope si osvojili techniku suchého plstenia a vytvorili kolekciu sympatických objektov, postavičiek a zvieratiek.

Workshop sa realizoval v rámci prebiehajúceho projektu „Oživovanie tradícií v súčasnom dizajne", ktorý realizujeme vďaka získaniu grantovej podpory z Nadácie Poštovej banky „Nápad pre folklór  2019“. Projekt odborne zastrešuje Mgr. art. Daniela Mládenková.

Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková, PhD.Návšteva Múzea Andreja Kmeťa v Martinevložené: 29. 11. 2019

viac foto v galérii

Pazúriky, chvostíky, ušká či srsť, život zvierat v regióne Turiec, to všetko bolo náplňou exkurzie do Prírodovedného múzea Andreja Kmeťa v Martine, ktorá sa uskutočnila dňa 13. 11. 2019.

Žiaci 2. ročníka študijného odboru 8260 M propagačné výtvarníctvo mali možnosť precvičiť si svoje kresebné zručnosti – nakreslili medveďa, líšku, divú mačku, prasiatko či slávika. Obdivovať mohli aj originálnu inštaláciu prírodovednej expozície z dielne Ateliéru vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod vedením profesora Pavla Chomu. Nová expozícia je otvorená od 4. apríla 2017. Na poschodí múzea navštívili aj výstavu reflektujúcu citlivú tému týraných a zneužívaných žien.

Exkurzia pokračovala v historickej budove Etnografického múzea v Martine umiestneného vo funkcionalistickej stavbe architekta M. M. Harminza z roku 1933. Žiaci mali možnosť pozrieť si prehliadku diel Martina Benku a sochu Detvana Alexandra Trizuljaka z roku 1957, ktorá bola v tom istom v roku vystavená na Medzinárodnom bienále v Benátkach. 

Naši výtvarníci zužitkujú nadobudnuté skúsenosti v polročnej samostatnej práci na tému „Textilná hračka“ a aj v ďalšom štúdiu na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline

Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková, PhD.Učíme ako myslieť, nie čo si myslieť...vložené: 26. 11. 2019

viac foto v galérii

Andrej Bán patrí medzi významných slovenských fotografov, reportérov a publicistov. Od roku 1987 fotografuje a píše pre slovenské a zahraničné periodiká. Je držiteľom mnohých prestížnych ocenení za fotoreportáže z konfliktných oblastí (napr. Bosna, Kosovo, Gruzínsko) a autorom viacerých publikácií. V roku 2004 získal cenu Krištáľové krídlo v kategórii publicistika a literatúra.

Dňa 22. novembra 2019 sme privítali v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline tohto popredného občianskeho aktivistu a humanitárneho pracovníka, ktorý predstavil žiakom 2. ročníka svoje fotografické reportáže a vyjadril sa ku aktuálnym spoločenským problémom. Jeho pútavé rozprávanie o živote v krajinách postihnutých krízami doplnili aj informácie o založení charitatívnej organizácie Človek v ohrození.

Náš hosť bol nadšený nielen živou diskusiou ku prezentovaným témam (napr. extrémizmus, potláčanie základných ľudských práv a diskriminácia v právnom štáte), ale aj aktuálnou výstavou výtvarných prác našich prvákov a druhákov vo vestibule školy, ktorá je venovaná odkazu Novembra 1989 pre súčasnosť.

Vedenie školy ďakuje zamestnancom Krajskej knižnice v Žiline za spoluprácu pri organizácii uvedeného podujatia v priestoroch našej školy.

PaedDr. Peter MajerTrestnoprávna zodpovednosť mládeževložené: 26. 11. 2019

viac foto v galérii

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline každoročne organizuje v spolupráci s Mestskou políciou v Žiline preventívne aktivity a cyklus prednášok v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti a užívania psychotropných a návykových látok. Pani inšpektorka Bc. Martina Suchánková si aj tentokrát pripravila pre žiakov 1. ročníka pútavé prezentácie a prezentovala informácie o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže, priestupkovom konaní a trestnom zákone.

O prednáške zo dňa 5. novembra 2019 sa vyjadrili žiaci I.A takto: „Zrušili nám prvú hodinu, vraj kvôli prednáške. Mysleli sme si, že to bude nejaká  nudná prednáška, na ktorej všetci spia, ale opak bol pravdou.  Pani inšpektorka Bc. Martina Suchánková bola veľmi milá a hovorila o trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých veľmi zaujímavo. Všetci  pozorne počúvali. Nebola to len taká „suchá“ prednáška, ale poskytla nám množstvo príkladov a zážitkov z jej mnohoročnej praxe policajnej inšpektorky. Nerobilo jej problém odpovedať na naše zvedavé otázky, na ktoré pohotovo a s erudovanosťou skúsenej policajtky odpovedala. Zostali sme prekvapení z rôznych predpisov a postupov, ktoré by sme mali ovládať, ak nechceme porušiť právne predpisy. Povedala nám, že často sa mládež nevie brániť pri útoku agresora a nevedomosťou predpisov sa  dopúšťame priestupkov. Napríklad  nožnice, nôž, orezávač – to sú naše pomôcky na vyučovanie, ktoré  často  nosíme, lebo ich v škole potrebujeme – sa zaraďujú medzi chladné zbrane. Ich nosením sa dopúšťame priestupku. Aj kŕmenie holubov je v našom meste zakázané. Tiež je dôležité nosiť so sebou občiansky preukaz, dávať pozor, aby sme neznečisťovali verejné priestranstvá, rátajú sa aj pľuvance!“.

„Dozvedeli sme sa ako postupujú policajti pri rôznych akciách, ako fungujú policajné razie a ako sa brániť bez toho, aby sme boli za to potrestaný – najlepšie je použiť na útočníka slzný plyn. Prednáška nás veľmi zaujala a pani inšpektorke patrí od nás veľká vďaka. Budeme sa tešiť  na jej ďalšiu návštevu u nás v škole“.

V triede I.B bola prednáška realizovaná dňa 4. novembra 2019 a žiaci sa o preventívnej aktivite vyjadrili nasledovne: „Bol pondelok, prvá hodina – voľná, a my musíme aj tak vstávať skôr – je prednáška. Neoľutovali sme, že sme prišli! Prednáška bola hneď od začiatku pútavá a aktívne sme sa zapájali do diskusie o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže. Diskusia bola veľmi živá. Hovorilo sa o priestupkoch a trestných činoch: fajčenie cigariet, užívanie drog a alkoholu, dopravné priestupky a pokuty, vzbudzovanie verejného pohoršenia, ublíženie na zdraví až vražda, znečisťovanie verejného priestranstva, dĺžka pobytu vo väzení a pod. Páčili sa nám aj pútavé a nové zaujímavosti z prostredia policajného života našich strážcov zákona a verejného poriadku, spestrené osobnými životnými skúsenosťami pani inšpektorky. Budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia a ďakujeme za nové informácie“.

PaedDr. Ľubica Malíková, koordinátorka prevencie

Piece of Art – špeciálne vydanie časopisuvložené: 22. 11. 2019

10 rokov existencie školy, je to veľa, málo, dosť? No, keď si uvedomím, že univerzita v Cambridge bola založená v roku 1209 (mimochodom, tie isté číslice, ale v inom poradí, žeby symbol?), naša škola je len také pachoľa. Ale akú stopu (nie uhlíkovú) už zanechala!

Žasnem, čo sa dá všetko vyčísliť. Že sme minuli 524,800 kusov kancelárskeho papiera! Panebože, veď to padlo 7 smrekov, decká! 105 drobných úrazov. Nie je to sebapoškodzovanie? A kde je tých 37 myší? Ja som to nebola! No a ten toaletný papier, tak to je vrchol! Čo tak seno, lístie, drevené hobliny, alebo kukuričné listy? BTW: námorníkom stačil strapatý koniec lana.

Štatistika je zaiste inšpiratívna. Ale kto vyčísli, koľko tu vzniklo originálnych nápadov, koľko kreatívnych postup bolo vymyslených? Koľko bolo za tých 10 rokov prebdených nocí pred klauzúrami (a následne koľko prespatých hodín na vyučovaní)?

374 úspešných absolventov, z ktorých väčšina šíri dobré meno školy  od Brna, cez Prahu, Haag, Londýn, Aberdeen až po Austráliu. Tak to už je stopa! Len tak ďalej! Onwards and upwards!

Príloha – Piece of Art – špeciálne vydanie časopisu

Mgr. Viera SebínováPozvánka na výstavu – Ilustráciavložené: 22. 11. 2019

Vážení priatelia,

srdečne Vás pozývame do Krajskej knižnice v Žiline na výstavu ilustrácií žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline s názvom „Ilustrácia“. Predstavené budú práce žiakov prvého až štvrtého ročníka študijného odboru propagačné výtvarníctvo v oblasti módnej kresby, ilustrácie a príbehu.

Výstava je organizovaná pri príležitosti 10. výročia vzniku školy.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyŽidia v Žilinevložené: 22. 11. 2019

viac foto v galérii

Multikulturalizmus, náboženská tolerancia a boj proti antisemitizmu sa stali predmetom besedy „Židia v Žiline“, ktorú pravidelne organizuje naša škola v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Žiline.

Dňa 20. novembra 2019 sme opäť privítali v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline pána Jozefa Failera, ktorý v rámci tematického podujatia pre žiakov 1. ročníka predstavil životný štýl, zvyky a tradície Židov na Slovensku a osudy významných židovských osobností z obdobia 19. storočia, ktoré sa zaslúžili o kultúrny, spoločenský a hospodársky rozvoj Žiliny.

Podujatie pokračovalo návštevou Ceremoniálnej miestnosti v areáli Židovského cintorína a krátkou spomienkou na osudy Židov, ktorí predčasne ukončili svoj život v koncentračných táboroch.

PaedDr. Peter MajerOlympiáda v anglickom jazyku – školské kolovložené: 22. 11. 2019

viac foto v galérii

Dňa 19. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnil  už desiaty ročník Olympiády v anglickom jazyku. Do školského kola olympiády sa zapojilo 25 odvážnych študentov  zo všetkých ročníkov.

Súťaž pozostávala z písomného testu (gramatika, slovná zásoba, počúvanie a čítanie s porozumením) a z ústnej časti, v ktorej mali súťažiaci v rozsahu jednej minúty popísať obrázky, alebo vytvoriť tzv. Picture Story. Na prípravu príbehu mali takisto len jednu minútu, čiže ústna časť bola dosť stresujúca. Aj ostatné úlohy písomného testu boli pomerne náročné, najmä v časti počúvanie, ktoré bolo založené na videu o  Green Tourism in London. Súťažiaci vo všeobecnosti podali veľmi dobrý výkon. Suverénne vstúpili do súťaže naši prváci. Boli starším žiakom dôstojnou konkurenciou a do budúcnosti sú veľkým prísľubom...

A kto zvíťazil? Opäť Alžbeta Štetiarová zo IV.A triedy, ktorá v minulom roku postúpila až do celoštátneho  kola.  Na druhom mieste skončila podobne ako minulý rok Karen Vanessa Valicová z III.B. Na treťom mieste sa umiestnila najlepšia z prvákov Alžbeta Majdišová  z I.B. Do piateho miesta ešte bodovali Martin Sipták zo IV.A a Samuel Lončík z II.B. Ostatné umiestnenia sú uvedené v prílohe. Fotografie z podujatia zabezpečila Linda Eugelová z II.B. Všetkým účastníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Príloha – Výsledková listina školského kola Olympiády v anglickom jazyku

Mgr. Viera SebínováJuniorskí iBobrícivložené: 22. 11. 2019

iBobor je medzinárodná on-line súťaž pre žiakov základných a stredných škôl so záujmom o informatiku. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie a ich aktívne využívanie v školskom a mimoškolskom prostredí. Zámerom súťaže je motivovať žiakov do intenzívneho a kreatívneho využívania moderných technológií pri učení sa.

Dňa 14. 11. 2019 sa 57 žiakov 1. ročníka rozhodlo otestovať svoje vedomosti z informatiky a počas 40 minút riešilo 15 náročných úloh so zameraním na fakty, algoritmizáciu a programovanie, porozumenie informáciám, logiku, technické otázky z oblasti informatiky, praktické využitie informačno-komunikačných technológií a matematické základy informatiky.

Medzi najúspešnejších riešiteľov školského kola 13. ročníka súťaže v kategórii „Juniori“ patrili žiaci z I.A – Alexandra Randová (74,67 bodov), Alžbeta Tomková a Petra Lukáčová (73,34 bodov), Vanesa Kuparová a Nina Zboranová (68,01 bodov). Našim juniorským iBobríkom gratulujeme. Doplňujúce informácie o súťaži sú dostupné na internetovej stránke www.ibobor.sk.

Ing. Bc. Ondrej Malík a Ing. Jakub ZáhorákImatrikulácie žiakov 1. ročníkavložené: 22. 11. 2019

viac foto v galérii

Dňa 15. novembra 2019 sa uskutočnili Imatrikulácie žiakov 1. ročníka, ktoré pripravili naši tretiaci. Netradičné zasadnutie súdu, ktoré viedol predsedajúci sudca Pavol Mazúr a jeho asistent Radoslav Byrtus, sa uskutočnilo v Dome umenia Fatra v Žiline. Prváci s obavami a strachom v očiach, netušiac čo ich čaká, zostali zaskočení mierumilovnosťou súdneho rozhodnutia, podľa ktorého boli odsúdení na štyri roky štúdia na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline. Pán sudca bol láskavý a prvákov odmenil tričkom školy a imatrikulačným listom s fotografiou z väzenia ARTKATRAZ.

Štátny komorný orchester v Žiline pre nás pripravil ku Dňu boja za slobodu a demokraciu zaujímavý hudobný a vizuálny zážitok, ktorý nám vyrazil dych. Počas hudobného vystúpenia boli prezentované hudobné skladby zo známych filmov, ktoré tematicky nadväzovali na slobodu a rešpektovanie ľudských práv. Naši žiaci tak mohli počuť a vidieť ukážky z filmov – 2001: Vesmírna Odysea, West Side Story, Titanic, Piráti z Karibiku a ďalšie.

Krásny kultúrny zážitok nám zostane v pamäti, rovnako ako spomienka na imatrikulácie našich prvákov.

PaedDr. Peter MajerWorkshop sieťotlačevložené: 22. 11. 2019

Dňa 04. 11. 2019 sa uskutočnil workshop sieťotlače s MgA. Martinom Krkoškom. Žiaci študijného odboru 8261 M propagačná grafika z II.A a II.B mali možnosť osvojiť si grafickú techniku sieťotlače a technologický postup práce – od vzniku návrhu, cez prípravu sita až po samotnú tlač.

Sieťotlač patrí medzi technologicky náročné metódy potlače, s čím súvisia aj určité obmedzenia. Pri sieťotlači musí byť tlačený grafický návrh upravený tak, aby mohol byť nanesený na sito, cez ktoré bude farba aplikovaná na textil. Naše experimenty so sieťotlačou boli úspešné. Súčasťou workshopu sa stala aj potlač na tričká ako dar pre imatrikulovaných žiakov 1. ročníka.

Mgr. art. Andrej Mazúr<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené