SÚKROMNÁ
STREDNÁ
UMELECKÁ
ŠKOLA

Žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 17. 12. 2018
meniny má Kornélia
zajtra Sláva

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUO


Projekt IT AKADÉMIA partner
celonárodného projektu

Aktuality

Základné informácie pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2019/2020
(20. 09. 2018)


Interiérový dizajn v Žiline
(23. 08. 2018)


Chyť úsmev do dlaní
(12. 12. 2018)


Vianočný Malý trh 2018
(10. 12. 2018)


Fotografická vernisáž „Staré vs. nové“
(10. 12. 2018)


Zahraniční študenti u nás
(07. 12. 2018)


Laboratórium 3D tlače
(07. 12. 2018)


Zdravý životný štýl a školská úspešnosť
(07. 12. 2018)


Extrémizmus a radikalizmus v spoločnosti
(07. 12. 2018)


Deň, na ktorý sa nezabúda...
(03. 12. 2018)


Vianočná zbierka UNICEF 2018
(03. 12. 2018)


Exkurzia v Múzeu Andreja Kmeťa a Martina Benku v Martine
(03. 12. 2018)


Hrou proti AIDS
(03. 12. 2018)


Európsky týždeň odborných zručností – Staré vs. nové
(03. 12. 2018)


Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole v školskom roku 2018/2019
(03. 12. 2018)


Slováci v československých légiách a vznik Československa
(03. 12. 2018)


Finančná akadémia 2018
(03. 12. 2018)


NÚCEM – Pridaná hodnota vo vzdelávaní
(29. 11. 2018)


Olympiáda v anglickom jazyku
(27. 11. 2018)


Digitálna škola – vyhodnotenie
(27. 11. 2018)


Pro Slavis 2018 – Cena predsedu Matice slovenskej
(21. 11. 2018)


Sieťotlačiarsky workshop pre pedagógov
(21. 11. 2018)


Workshop alternatívnych grafických techník v Rosenfeldovom paláci v Žiline
(21. 11. 2018)


Úvodná hodina „Prípravného kurzu kreslenia“
(13. 11. 2018)


Maratón písania listov
(19. 11. 2018)


Medzinárodný deň študentstva/ Deň boja za slobodu a demokraciu
(19. 11. 2018)


Sebahodnotenie a meranie kvality školy
(19. 11. 2018)


TOP 5 stredných odborných škôl v meste Žilina
(19. 11. 2018)


Absolventská miera nezamestnanosti – 7,1 %
(19. 11. 2018)


Dni nezábudiek
(16. 11. 2018)


AMFO 2018
(16. 11. 2018)


Pozvánka na rodičovské združenie
(31. 10. 2018)


Červené stužky
(15. 11. 2018)


Prevencia drogových závislostí
(14. 11. 2018)


Beh 17. novembra
(14. 11. 2018)


Deň otvorených dverí na VŠVU v Bratislave
(14. 11. 2018)


Týždeň celoživotného učenia
(13. 11. 2018)


Koniec Veľkej vojny
(13. 11. 2018)


FAJN ART 1
(12. 11. 2018)


Deň otvorených dverí 2018
(12. 11. 2018)


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
(22. 10. 2018)


Startup Weekend Žilina
(05. 11. 2018)


Piece of Art
(05. 11. 2018)


Erasmus+ - tretie projektové stretnutie v Jihlave
(31. 10. 2018)


Odborná exkurzia do Prahy
(31. 10. 2018)


Európsky týždeň odborných zručností 2018
(31. 10. 2018)


Odborná exkurzia do Neografie v Martine
(31. 10. 2018)


Nový začiatok pre žiacku školskú radu
(31. 10. 2018)


Digitálna škola
(31. 10. 2018)


Škola priateľská k deťom v školskom roku 2018/2019
(31. 10. 2018)


Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
(22. 10. 2018)


Poľsko-slovenské remeselnícke dni v Budatíne
(22. 10. 2018)


Záložka do knihy spája slovenské školy
(22. 10. 2018)


Festival La Gacilly - Baden photo
(22. 10. 2018)


Európsky týždeň odborných zručností – arteterapeutický workshop
(22. 10. 2018)


Miestne centrum DofE
(22. 10. 2018)


Project fair a naše úspešné projektové aktivity
(18. 10. 2018)


Prevencia pomáha žiakom aj škole
(18. 10. 2018)


Židia v Žiline
(17. 10. 2018)


Architektonické premeny Žiliny
(17. 10. 2018)


Odborná exkurzia do Londýna – 2. turnus
(16. 10. 2018)


Maturita 2019
(16. 10. 2018)


Pozvánka na vernisáž
(11. 10. 2018)


Odborná exkurzia do Londýna
(11. 10. 2018)


Prevencia šikanovania a kyberšikanovania
(27. 09. 2018)


Európsky deň jazykov
(26. 09. 2018)


Hviezdna história Novej synagógy
(26. 09. 2018)


FUTURIKON
(24. 09. 2018)


Kysucký fotomaratón 2018
(24. 09. 2018)


Dofáci získali bronzový odznak
(24. 09. 2018)


Tajomstvá reštaurovania obrazov
(24. 09. 2018)


Adaptačný kurz žiakov 1. ročníka
(20. 09. 2018)


Šampióni školskej participácie
(20. 09. 2018)


Premeny Žiliny očami mladých fotografov
(20. 09. 2018)


KAREEM nás neTAHA za nos
(12. 09. 2018)


Máme radi školu, umenie a dizajn
(07. 09. 2018)


Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
(05. 09. 2018)


Začiatok školského roka 2018/2019 – informácie
(23. 08. 2018)


Pozvánka na rodičovské združenie – rodičia žiakov 1. ročníka
(23. 08. 2018)


Pozvánka na výstavu
(31. 08. 2018)


Záujmová činnosť v školskom roku 2018/2019
(28. 08. 2018)


Stravovanie v Školskej jedálni pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina
(23. 08. 2018)


Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovAktuality

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
Odborná exkurzia do Londýna – 2. turnusvložené: 16. 10. 2018

viac foto v galérii

Dňa 30. septembra 2018 sa skupina 30-tich „skoro dospelých“ žiakov z III.A, III.B a IV.A vybrala v sprievode pedagogického dozoru – akad. maliara Stanislava Lajdu, Mgr. art. Andreja Mazúra a zástupcu riaditeľa na odbornú exkurziu do Londýna, ktorá sa stala pokračovaním predchádzajúceho turnusu.

Počas štyroch dní pobytu v hlavnom meste Veľkej Británie, kedy z londýnskeho neba nespadla ani kvapka dažďa, sme mali možnosť vidieť nielen najvýznamnejšie kultúrno-historické objekty, sakrálne stavby a nádherné parky, ale aj umelecky precitnúť pri návšteve Národnej galérie, Tate Britain, Tate Modern, múzea V&A, Prírodopisného múzea a Britského múzea. Sprievodkyňu po Londýne a okolí nám robila šarmantná pani Oľga Šimová z Randon TRAVEL, Žilina a jej neoddeliteľná súčasť - červená stužka, ktorú Ela, Viki a Gabika zo IV.A nazvali Monika.

Nezvyčajný pobyt v zahraničí, na ktorý určite nezabudnú pravidelne meškajúci a zástupcom riaditeľa napomínaní žiaci z III.A (najmä Martin, Michal a Oľga), dotvárala vo vetre večne plápolajúca Monika, ochutnávka gurmánskych špecialít na Borough Market, výhľad na Londýn z galérie Tate Modern a „dobrovoľná“ dvojhodinová prechádzka ku islamskej mešite v City of Westminster. Svoju pozornosť si zaslúži aj zastavenie automobilovej dopravy pánom učiteľom Lajdom na prechode pre chodcov pri nahrávacom štúdiu Abbey Road Studios, kde skupina The Beatles nahrala a vytvorila prebal na svoju predposlednú štúdiovú LP „Abbey Road“ z roku 1969, aby vznikla podobná fotografia z uvedeného albumu.

Nezabudnuteľný zážitok priniesli aj večerné nákupy na Oxford street, kombinované prechody londýnskym metrom, ktoré pripomínalo labyrint (našťastie nás viedla Monika), nočná party v hoteli Travelodge v Stratforde na chlapčenskej izbe číslo 501 a skoro zmeškaný odlet lietadla pri návrate na Slovensko.

Za krásne zážitky a neformálny prístup ďakujeme zhovievavému a oči zatvárajúcemu pedagogickému dozoru a pánovi riaditeľovi, zásluhou ktorého sme mohli realizovať odbornú exkurziu do Londýna v dvoch turnusoch. Náš turnus bol najlepší...

PaedDr. Peter MajerMaturita 2019vložené: 16. 10. 2018

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2018/2019 upravuje § 72 až § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Žiaci Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline konajú MS zo štyroch predmetov: 1. slovenský jazyk a literatúra, 2. anglický jazyk, 3. teoretická časť odbornej zložky, 4. praktická časť odbornej zložky.

Maturitná skúška sa skladá z externej časti a internej časti. Úroveň vedomostí maturantov overuje štát testami z vybraných predmetov v externej časti MS, ktorú organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave. Internú časť MS tvoria písomná forma a ústna forma. Teoretická a praktická časť odbornej zložky MS predstavuje súbor odborných vyučovacích predmetov podľa školského vzdelávacieho programu – produktový dizajn, fotografický dizajn, priestorový dizajn, reklamný dizajn, grafický dizajn a interiérový dizajn.

Časový harmonogram maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019 a doplňujúce informácie ku organizácii MS sú zverejnené na  http://skolaumenia.sk/maturity.php.

PaedDr. Peter MajerPozvánka na vernisážvložené: 11. 10. 2018

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline realizuje v školskom roku 2018/2019 projekt „Premeny Žiliny od vzniku Československa po súčasnosť očami mladých fotografov“, ktorý bol podporený sumou 1200,00 EUR z grantového systému mesta Žilina pre rok 2018 – oblasť vzdelávanie. Na realizácii projektu sa podieľajú žiaci III.B študijného odboru 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn pod vedením Ing. Šimona Klačka.

Dňa 15. 10. 2018 o 15:00 hod. sa uskutoční v Mestskom divadle v Žiline vernisáž fotografických prác našich žiakov, na ktorú pozývame všetkých záujemcov o netradičnú prezentáciu architektonických premien Žiliny za posledných sto rokov

Pozvánka na vernisáž

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyOdborná exkurzia do Londýnavložené: 11. 10. 2018

viac foto v galérii

Bolo chladné septembrové ráno 23. septembra 2018 a my sme sa pomaly začali schádzať na autobusovej stanici v Žiline. Čakali sme na náš odvoz na letisko, odkiaľ poletíme do Londýna. Po ceste na letisko a dvojhodinovom lete nás autobus zaviezol na náš hotel, kde sme si iba odložili veci a bez váhania sme sa pustili do objavovania Londýna.

Najprv sme navštívili Národnú Galériu. Bolo tam veľa diel, ktoré nás zaujali jedinečnosťou a svojou historicky výpovednou hodnotou. Galéria bola taká veľmi veľká, že bolo nemožné stihnúť pozrieť sa na všetky diela. Snažili sme sa držať pri pani učiteľke Darine Arce, ktorá nás s veľkou vášňou a iskrou v očiach oboznamovala s dejinami maliarskeho umenia. Našla sa tam kopa obrazov od najznámejších umelcov ako napríklad od Da Vinciho, Van Gogha, Michelangela, atď.

Taktiež sme navštívili zopár ďalších galérií a múzeí (Tate Modern, British Museum). Zažili sme „okružnú“ jazdu Londýnom, povozili sa metrom a dostali nákupnú horúčku v Camdene. Mali sme možnosť vidieť výmenu stráží pri Buckinghamskom paláci. Súčasťou pobytu boli aj výdatné anglické raňajky a prechádzky nočnými ulicami Londýna (avšak bez pedagogického dozoru).

Celá exkurzia sa niesla v pozitívnom duchu a dobrej nálade. Nakoniec však nadišiel čas rozlúčiť sa s Londýnom ale to nám až tak neprekážalo, pretože sme odchádzali s kopou nových znalostí a super zážitkov.

Rado Byrtus a Bohuš Argaláš, II.A

Foto: Vittoria Stančíková, II.APrevencia šikanovania a kyberšikanovaniavložené: 27. 09. 2018

Šikanovanie a kyberšikanovanie patria k vážnym spoločenských problémom, ktorých prejavy nie sú tolerované ani v Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline. Dňa 27. 09. 2018 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili triednických hodín s výchovným poradcom, ktoré boli zamerané na prezentáciu informácií o šikanovaní a kyberšikanovaní medzi mladými ľuďmi a problematiku rozvíjania pozitívnych medziľudských vzťahov v strednej škole. 

Interaktívne stretnutia boli spojené s prezentáciou videofilmov o diskriminačnom správaní. Veľmi poučným sa stalo preventívne video Policajného zboru Slovenskej republiky o sexuálnom vydieraní detí na sociálnych sieťach.
Prváci sa oboznámili aj s prejavmi šikanovania a jeho negatívnymi dôsledkami, ktoré zanecháva na psychike obetí. Zároveň im bola prezentovaná smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

PaedDr. Peter MajerEurópsky deň jazykov vložené: 26. 09. 2018

viac foto v galérii

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa po tretíkrát zapojila do iniciatívy Rady Európy s názvom Európsky deň jazykov. Dňa 26. septembra 2018 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili netradičného vyučovania anglického jazyka, ktoré bolo spojené s prezentáciou zaujímavostí z kultúrneho a spoločenského života obyvateľov rôznych častí sveta. Prezentácie odzneli v nemeckom, kórejskom, španielskom a ruskom jazyku.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na význam učenia sa ďalších jazykov, podporiť rozvoj jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia a celoživotného vzdelávania. Zásluhou PhDr. Dagmar Baranovej bolo naše podujatie „Foreign Languages – the Gate to the World“ zaregistrované na portáli Európskeho centra pre moderné jazyky.

Zámerom vedenia školy v oblasti jazykového vzdelávania je naďalej realizovať aktivity zamerané na multikulturalizmus, plurilingvizmus a interkultúrne učenie. Európsky deň jazykov je ideálnou príležitosťou na propagáciu nášho zámeru. Ďakujeme nielen žiakom za prípravu zaujímavých prezentácií v rôznych cudzích jazykoch, ktoré sa učia vo svojom voľnom čase, ale aj našej kolegyni PhDr. Dagmar Baranovej za prípravu a organizáciu podujatia.

PaedDr. Peter MajerHviezdna história Novej synagógyvložené: 26. 09. 2018

viac foto v galérii

Ako je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké príbehy ľudí a zmeny politického života sa spájajú s budovou Novej synagógy v Žiline od jej postavenia? Kto stojí za jej aktuálnou rekonštrukciou? To sú príklady otázok, na ktoré odpovedali žiaci 1. ročníka Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline počas tematickej exkurzie realizovanej dňa 25. septembra 2018 v rámci vyučovania dejepisu.

V pôsobivom príbehu o dejinách Žiliny a jej architektúre sa naši prváci oboznámili s atmosférou novej synagógy a spoznali rôzne súvislosti historických premien Žiliny počas 20. storočia, medzi ktoré patrila aj spomienka na storočné narodeniny Československej republiky.
Vzdelávací program, ktorý pre nás pripravili Simona a Dušan z Novej synagógy v Žiline v rámci podujatia „Na vlastné oči“, bol zameraný na prepojenie výtvarného umenia s aktuálnymi kultúrno-spoločenskými témami a spoznanie špecifík priestoru galérie, s ktorým sa budú žiaci stretávať počas štúdia na strednej umeleckej škole.

PaedDr. Peter MajerFUTURIKONvložené: 24. 09. 2018

viac foto v galérii

Dňa 20. septembra 2018 sme sa na chvíľu stali súčasťou modernej budúcnosti, ktorá vôbec nie je taká vzdialená, ako by sme si mohli myslieť. Ukázalo nám to podujatie FUTURIKON, na ktorého realizácii sa podieľala Žilinská univerzita v Žiline, Žilinský samosprávny kraj a IT firmy.

Na výber bolo množstvo prednášok a atrakcií, ktoré sme mohli absolvovať. Zúčastnili sme sa prednášky o programovaní a dizajnovaní hier v programe Unity 3D. Ďalej sme omylom zavítali na prednášku o zvuku, jeho šírení a vlastnostiach, čo sme nakoniec neoľutovali. Rovnako sme si vyskúšali zaujímavé atrakcie ako napríklad virtuálnu realitu a 3D tlač. Akcia sa nám veľmi páčila a tešíme sa, ako sa jej zúčastníme aj na budúci rok.

Oľga Michálková, Martin Sipták a Michal Praták, III.A

Kysucký fotomaratón 2018vložené: 24. 09. 2018

viac foto v galérii

Dňa 22. 09. 2018 sa piati žiaci zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline zúčastnili stretnutia fotoamatérov v Dome kultúry, Čadca a zapojili sa do podujatia „Kysucký fotomaratón 2018“. Počas trojhodinového fotenia prejavili svoje kreatívne schopnosti, pohotovosť a zručnosť pri spracovaní zadaných tém – Spojenie, Malé vs. veľké, Záhadné, Vodný svet a Tvary.

Teší nás víťazstvo Lucie Ďuranovej z III.B (študijný odbor 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn), ktorá získala 1. miesto pri spracovaní témy „Vodný svet“, k čomu jej gratulujeme.

Ing. Jakub ZáhorákDofáci získali bronzový odznakvložené: 24. 09. 2018

viac foto v galérii

Najskôr sme boli na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline jedenásti, ktorí sa rozhodli popracovať na sebe a dosiahnuť bronzový odznak Vojvodu z Edinburghu (DofE). Po rôznych trampotách s plnením cieľov v oblastiach ako šport, dobrovoľníctvo a rozvoj talentu, a hlavne po absolvovaní náročnej expedície na Čierny Váh (na bicykloch s nocľahom pod stanom), sme šiesti statoční dostali pozvánku na ceremóniu (oceňovanie bronzovej úrovne) do Château Gbeľany, ktorá sa uskutočnila dňa 19. septembra 2018.

Z našej školy boli pozvaní títo žiaci – Erik Vrábel, Karin Tomčányová, Patrícia Magátová, Patrícia Molnárová, Marcel Firášek a Jaroslava Labudová. Oceňovanie sa uskutočnilo na nádvorí kaštieľa, kde nás bolo 240 zo stredného Slovenska. Boli sme rozdelení do ôsmych skupín; spolu s pánom riaditeľom Ing. Václavom Dostálekom, pani učiteľkou Mgr. Vierou Sebínovou (koordinátorka DofE)  a pánom učiteľom Ing. Jakubom Záhorákom (hodnotiteľ expedícií DofE) sme boli v ôsmej. Ceremónia bola v štýle záhradnej slávnosti.

Na ceremónii vystúpil veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku pán Andrew Garth, ktorý nás privítal milou slovenčinou so silným anglickým prízvukom. Našu skupinu (4 žilinské školy) oceňoval Michal Pastier (kreatívny riaditeľ reklamných agentúr Zaraguza, branding agentúry Bigname a Chief Creative Director najrýchlejšie rastúcej SAAS firmy v Európe, Exponea).
Povedal jednu múdru vetu:  „Talent je bullshit!“, pretože každý z nás má nejaký talent, ale nie každý vie s ním aj pracovať. Všetko je len o tvrdej práci, pri ktorej sa nesmieme vzdať. Človek nepotrebuje talent, ak nemá záujem pracovať na jeho rozvoji. Myslím, že to platí nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre nás „dofákov“. Vďaka DofE môžeme svoje talenty všetci  rozvíjať.

Jaroslava Labudová, II.A, držiteľka bronzového odznaku Vojvodu z Edinburghu

Fotografie: Marcel Firášek z III.BTajomstvá reštaurovania obrazovvložené: 24. 09. 2018

viac foto v galérii

V priestoroch Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline sa dňa 17. 09. 2018 uskutočnil workshop s odbornou prednáškou na tému reštaurovania starých obrazov. Akademický maliar Stanislav Lajda zasvätil žiakov IV.A  študijného odboru 8260 M propagačné výtvarníctvo do tajov reštaurovania.

Známy žilinský maliar a reštaurátor, učiteľ našej školy vysvetľoval žiakom špecifiká práce s historickými dielami a zoznamoval ich so zaujímavosťami zo života reštaurátora. Žiaci sa tak mohli dozvedieť cenné informácie z čistenia starých obrazov, používania špecifických pomocných látok a chemikálií, profesionálne postupy pri odkrývaní starých vrstiev, ako aj citlivé a rôznorodé prístupy rekonštruovania vzácnych umeleckých diel.

Výtvarníkov zaujali mnohé detaily, napríklad, že majster Leonardo da Vinci nám po sebe zanechal odtlačky všetkých svojich prstov, pretože jemné detaily rozotieral priamo prstami. Takisto ich zaujal princíp oddelenia pôvodnej maľby od neskorších reštaurátorských zásahov pomocou čiarkovanej techniky, ktorá sa využíva na retuše. Súčasťou prednášky bola aj praktická skúška čistenia obrazu ako aj názorná ukážka práce s rôznymi pigmentami.
Mnohých študentov problematika zaujala natoľko, že sa utvrdili v rozhodnutí venovať sa reštaurátorstvu na vysokej škole.

Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková, PhD.Adaptačný kurz žiakov 1. ročníkavložené: 20. 09. 2018

viac foto v galérii

V slnečnom prostredí Malej Fatry sa uskutočnil v dňoch 13. 09. 2018 a 14. 09. 2018 adaptačný kurz žiakov 1. ročníka, ktorý sme realizovali po druhýkrát v rámci kurzu pohybových aktivít v prírode. Areál Školy v prírode, Terchová – Šípková ponúkol ideálny priestor na realizáciu pohybových a športových aktivít, rovnako na aktivity zážitkového učenia, vzájomného spoznávania a rozvíjania tímovej spolupráce.

Najväčší úspech prvého dňa malo gladiátorské stretnutie triednych učiteľov I.A – Mgr. art. Andreja Mazúra a I.B – Ing. Jakuba Záhoráka, ktoré bolo sprevádzané búrlivými pokrikmi a podporou svojich žiakov. Okrem netradičných úloh so zameraním na výtvarné umenie a land art, čakal našich prvákov odborný vzdelávací program. Ukážku tvorby z krajinárskeho kurzu ponúkol Mgr. art. Andrej Mazúr a základy fotografovania v exteriéri prezentoval Ing. Šimon Klačko.

Program adaptačného kurzu dotvorila účasť zástupcov Miestneho centra DofE pri našej škole, ktoré vedie Mgr. Viera Sebínová. Dofáci z 2., 3. a 4. ročníka prezentovali prvákom informácie o vzdelávacom programe „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“ a plnenie strategických cieľov, ktoré si stanovili v minulom školskom roku. Večer prvého dňa patril posedeniu pri ohni, opekačke a prezentácii životopisného filmu o maliarovi Vincentovi van Goghovi.

Druhý deň kurzu pohybových aktivít v prírode prežili naši prváci v Lanovom parku, Terchová, kde sa zapojili do fyzicky náročných aktivít v korunách stromov. Viacerí z nich preukázali dostatok odvahy, prekonali svoj strach z výšky a podarilo sa im zdolať nástrahy lanového parku. Veľkým prínosom bola podpora ostatných spolužiakov, ktorí vytvorili veľkú fanúšikovskú základňu pre všetkých bojovníkov.

Veríme, že adaptačný kurz splnil nielen očakávania vedenia školy a organizátorov programu, ale najmä žiakov, ktorí mali možnosť lepšie sa spoznať a aklimatizovať na podmienky strednej školy.

Veľké poďakovanie za organizáciu kurzu patrí riaditeľovi školy Ing. Václavovi Dostálkovi a našim triednym učiteľom a animátorom – Mgr. art. Andrejovi Mazúrovi, Ing. Jakubovi Záhorákovi a Ing. Šimonovi Klačkovi.

Video – outdoorové aktivity

PaedDr. Peter MajerŠampióni školskej participácievložené: 20. 09. 2018

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline zintenzívnila v školskom roku 2018/2019 spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, ktoré rozvíjajú aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania a venujú sa občianskej participácii detí a mládeže. Výsledkom našej aktivity je zapojenie školy do projektu „Šampióni školskej participácie“, ktorý je určený len pre 15 základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Účasťou školy v uvedenom projekte, na ktorom participujú Inštitút pre aktívne občianstvo a Nadácia otvorenej spoločnosti, sme získali podporu a zázemie pre zlepšenie fungovania žiackej školskej rady formou účasti koordinátora žiackej samosprávy na zážitkových tréningoch. Vzdelávacích podujatí sa zúčastní Ing. Jakub Záhorák, ktorý bude v budúcnosti koordinovať žiacku školskú radu.

Projekt  je realizovaný vďaka finančnej podpore z Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Doplňujúce informácie o projekte sú zverejnené na http://ipao.sk/project/sampioni-skolskej-participacie/

PaedDr. Peter MajerPremeny Žiliny očami mladých fotografovvložené: 20. 09. 2018

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline realizuje v aktuálnom školskom roku projekt „Premeny Žiliny od vzniku Československa po súčasnosť očami mladých fotografov“, ktorý bol podporený sumou 1200,00 EUR z grantového systému mesta Žilina pre rok 2018 – oblasť vzdelávanie. Spolufinancovanie projektu vo výške 30 % z poskytnutej dotácie zabezpečil zriaďovateľ školy Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s. r. o., Žilina. 

Projekt prispeje k zvýšeniu záujmu mladých ľudí o výtvarné umenie a podporí ich motiváciu do spoznávania architektonických zmien významných industriálnych, kultúrnych, verejných a sakrálnych stavieb Žiliny, ktoré vznikli po roku 1918. Zámerom projektu je zároveň prepojiť spoluprácu vzdelávacích inštitúcií v meste Žilina pri rozvíjaní kultúrno-historického povedomia mladých ľudí prostredníctvom realizácie netradičných výtvarných aktivít, do ktorých sa postupne zapájajú aj žiaci zo špeciálnych škôl.

Na realizácii projektu sa podieľajú žiaci III.B študijného odboru 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn pod vedením Ing. Šimona Klačka. Vernisáž výstavy fotografií, ktoré zachytávajú premeny nášho mesta za posledných 100 rokov, sa uskutoční dňa 15. 10. 2018 v Mestskom divadle, Žilina. Výstava bude sprístupnená širokej verejnosti do 29. 10. 2018.

 

PaedDr. Peter MajerKAREEM nás neTAHA za nosvložené: 12. 09. 2018

viac foto v galérii

V stredu 5. septembra 2018 nás vďaka Amnesty International navštívil Kareem Taha, 31 ročný sympatický Egypťan, bojovník za ľudské práva, politický utečenec a žiadateľ o azyl v Českej republike. Rozpovedal nám o svojej nezávideniahodnej situácii, do ktorej sa dostal, pretože aktívne prejavil nesúhlas  s  vládou islamistov v rodnom Egypte.

Ako politický nepriateľ režimu bol väznený viac ako dva roky za prejavenie vlastného názoru. Nespravodlivý politický systém ho odsúdil na smrť, uviedol na zoznam teroristov a Kareem bol nútený vydať sa na životu nebezpečnú cestu zo svojej vlasti a zanechať za sebou rodinu aj priateľov v rodnej krajine. Napriek tomu, že hrozba smrti stále pretrváva, jeho život sa zmenil k lepšiemu. Hoci aj v Prahe zažil veľa náznakov aj otvorených rasistických útokov, že je neželaný a aby sa vrátil späť.  

Dnes aktívne pracuje v Čechách pre Egyptský front pre ľudské práva, ktorý má výstižné ústredné heslo: „Different people. Same rights“. Momentálne žije v Brne so svojou manželkou a malým synom. Manželka je Češka a syn je „fortunately white“, ako sa s humorom vyjadril Kareem.
Jeho príbeh v nás zanechal veľa otrasných dojmov, ale aj obdivu za jeho bojovnosť. Prajeme mu veľa šťastia v živote.

Dorota Bohušová, Bibiána Fillnerová, Dominika Korbašová a Samuel Stašík, IV.B.

Fotky zhotovila Ema Barancová z III.B.Máme radi školu, umenie a dizajnvložené: 07. 09. 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky hodnotenia rozvojových projektov „Zdravie a bezpečnosť v školách“. Po druhýkrát sa medzi úspešných žiadateľov zaradila aj Súkromná stredná umelecká škola v Žiline, ktorá získala finančnú podporu vo výške 1 080,00 EUR na realizáciu projektu „Máme radi školu, umenie a dizajn“. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa aj zriaďovateľ školy – Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s. r. o., Žilina.

Cieľom projektu je realizovať adaptačný program pre žiakov 1. ročníka v rámci kurzu pohybových aktivít v prírode. Jeho súčasťou sú teambuildingové a pohybové aktivity, výchovno-preventívny program „Cesta k emocionálnej zrelosti“ a podporné projektové aktivity v oblasti ochrany ľudských práv. Výsledkom adaptačného programu, ktorý bude realizovaný v školskom roku 2018/2019, je aktívny prístup žiakov ku riešeniu výchovno-vzdelávacích problémov a skvalitnenie medziľudských vzťahov v školskom a mimoškolskom prostredí.

Dôležitým prvkom projektu je nadobudnutie presvedčenia, že každý žiak Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline je prijatý ako človek. Veríme, že žiaci, s ktorými sa zaobchádza ako s rovnocennými partnermi, ocenia svoju školu za jej priateľské a podporné prostredie a zároveň budú viac tolerovať druhých ľudí.

PaedDr. Peter MajerSlávnostné otvorenie školského roka 2018/2019vložené: 05. 09. 2018

viac foto v galérii

Vznik Československa, Pražská jar, normalizácia – to sú dejinné udalosti, ktoré sa spájajú so začiatkom školského roka 2018/2019 na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline. Netradičný zážitok z otvorenia školského roka mali všetci prváci, ktorí novú etapu stredoškolského štúdia začali v Novej synagóge, kde sa uskutočnilo úvodné stretnutie pedagogických a nepedagogických zamestnancov s oddýchnutými mladými fotografmi, dizajnérmi, výtvarníkmi a grafikmi.

V príhovoroch riaditeľa školy Ing. Václava Dostáleka a nášho zriaďovateľa Ing. Mariána Tabačka, PhD. odznel nielen odkaz na historické medzníky z našich národných dejín, ale predovšetkým prianie, aby bol nový školský rok pre všetkých žiakov naplnený spokojnosťou z dosiahnutých vzdelávacích výsledkov a spojený s úspechmi v umeleckej tvorbe.

Začiatok školského roka 2018/2019 bol doplnený o návštevu umeleckej galérie SOHO1 (výstava Okupácia – 21. august 1968) a o prezentáciu aktuálnych expozícií v Rosenfeldovom paláci v Žiline. Veríme, že očakávania našich prvákov sa naplnia a vytvoríme pre nich prostredie, ktoré sa stane ich druhým domovom. Náš zámer sa však podarí len s podporou ostatných žiakov školy...

Fotografie z podujatia vytvorili žiaci študijného odboru 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn.

PaedDr. Peter MajerZačiatok školského roka 2018/2019 – informácievložené: 23. 08. 2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 03. 09. 2018 o 10:00 hod. v Novej synagóge, J. M. Hurbana 220/11, Žilina. Žiaci 1. ročníka sa stretnú o 08:30 hod. v budove Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.

Zoznamy žiakov 1. ročníka:
Trieda I.A – triedny učiteľ – Mgr. art. Andrej Mazúr
Trieda I.B – triedny učiteľ – Ing. Jakub Záhorák

Prosíme rodičov našich žiakov o úhradu školného v zmysle zmluvy o štúdiu v termíne do 31. 08. 2018– osobne na sekretariáte riaditeľa školy od 20. 08. 2018 do 28. 08. 2018 v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod., alebo prevodom na účet IBAN: SK11 1100 0000 0026 2824 4018 (do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno žiaka).

V novom školskom roku sa na Vás tešia všetci zamestnanci školy.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyPozvánka na rodičovské združenie – rodičia žiakov 1. ročníka vložené: 23. 08. 2018

Vedenie školy pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11. septembra 2018 (utorok) o 16:00 hod. vo vestibule Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.
Súčasťou programu budú informácie o školských a mimoškolských akciách, ktoré pripravujeme pre žiakov školy a informácie o organizácii školského roka 2018/2019.

Teším sa na spoločné stretnutie.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyPozvánka na výstavu vložené: 31. 08. 2018

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline v spolupráci so združením Cont Art pozýva všetkých záujemcov o výtvarné umenie na vernisáž výstavy žilinských výtvarníkov združenia Cont Art, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2018 o 17:30 hod. v Rosenfeldovom paláci, Žilina.

Na výstave výtvarníkov združenia Cont Art budú prezentované práce našich kolegov – Mgr. art. Daniela Mládenková, akad. maliar Stanislav Lajda a Mgr. art. Andrej Mazúr; jednou z dvojice kurátoriek výstavy je Mgr. Darina Arce.

Združenie Cont Art tvorí dvanásť aktívnych výtvarníkov strednej a mladej generácie, ktorých spájajú osobné priateľstvá a názory na umeleckú tvorbu. Výtvarné umenie vnímajú ako spojenie myšlienky s umelecko-remeselnou zručnosťou. Spoločná prezentácia tvorby výtvarníkov, z ktorých každý má svoj vlastný štýl, prináša prepojenie rôznych techník, materiálov a námetov v kontexte spoločnej témy - krídla.

Trvanie výstavy: 13. september 2018 - 2. november 2018.

Pozvánka na vernisáž


Srdečne pozývame.<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené