súkromná
škola
umeleckého
priemyslu
žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 14. 10. 2019
meniny má Boris
zajtra Terézia

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUO


Projekt IT AKADÉMIA partner
celonárodného projektu

Aktuality

Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovArchív - aktuality šk.rok 2013/2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>
Besedy a prednášky na tému ,,šikanovanie“vložené: 16. 06. 2014

viac foto v galérii

Posledné stretnutia v školskom roku 2013/14 v rámci výchovno-vzdelávacieho poradenstva a prevencie  sa uskutočnili na pôde našej školy s pracovníkmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Predmestskej ulice č.1613 Žilina.
Prednášky a besedy sa realizovali v triedach prvých ročníkov na tému ,,Šikanovanie“. Študenti sa dozvedeli ako zvládať situácie pri šikanovaní, aké má následky šikanovanie, ako eliminovať prvky šikanovania už pri ich vzniku a kde hľadať pomoc. V rámci zážitkovej aktivity mali študenti možnosť spoznať agresora, ale aj obeť a čo šikanovaný prežíva.
Ďakujeme Mgr. Zuzane Adámyovej, Mgr. Ivanovi Moravčíkovi a PhDr. Kristíne Zimenovej za spoluprácu a veríme, že prídu medzi nás aj v budúcom školskom roku 2014/15.TO SME MY 2014vložené: 10. 06. 2014

Pozývame Vás 19. júna 2014 o 16:00 h do priestorov Považskej galérie umenia v Žiline na slávnostné odovzdávanie výročných školských cien „HEMISFÉRY 2014“ a súčasne na výstavu študentských prác „TO SME MY 2014“.

pozvanka
info

Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školyOdovzdávanie maturitných vysvedčenívložené: 30. 05. 2014

viac foto v galérii

Dňa 29. mája 2014 o 14.00 sa v Považskej galérii v Žiline konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Po príhovore riaditeľa Ing. Václava Dostálka, zriaďovateľa školy Ing. Mariána Tabačka, predsedníčky maturitnej komisie PaedDr. Ivety Homolovej, triednej učiteľky Mgr. Kataríny Rybárovej nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení a darčekov. Pán Tabaček ocenil knihou a finančnou odmenou najlepších študentov. Cenu za najlepšie študijné výsledky počas celého štúdia získala Zuzanna Katarzyna Veselý a cenu za najlepšiu maturitnú prácu Monika Poljaková. Na záver sa študenti poďakovali vedeniu a pedagógom školy.

Mgr. art. Andrea LachováŠtvrtáci úspešne zmaturovalivložené: 29. 05. 2014

viac foto v galérii

26. a 27. mája 2014 absolvovali naši štvrtáci posledné kolo maturitných skúšok. Ústna maturitná skúška pozostávala z teoretickej časti odbornej zložky, slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka. Všetci naši štvrtáci  úspešne prešli všetkými týmito náročnými skúškami a zaslúžili si tak  maturitné vysvedčenie, ktoré bolo pre väčšinu z nich poslednou podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium. Tak nech sa im darí, kdekoľvek ich vietor zaveje. My na nich už budeme len spomínať. Budú nám tu chýbať.

Mgr. Viera Sebínová

Plenér prvákovvložené: 30. 05. 2014

viac foto v galérii

V dňoch 26. – 30. mája 2014 sa študenti prvých ročníkov zúčastnili plenéru v okolí Žiliny. Počas celého týždňa študenti pracovali pod odborným vedením pedagógov Mgr. art. Anny Brunovej, Mgr. Kataríny Rybárovej, Mgr. art. Andrei Lachovej a Akad. mal. Petra Pisára. V štúdiách, skicách a detailoch zobrazovali stromy i okolitú krajinu. Okrem klasickej kresby si vyskúšali aj lavírovanú kresbu, maľbu temperou, akrylom a pod. Vo štvrtok si vyskúšali aj štýl land – artu, ktorý ich tvorivo oslovil. Výsledné artefakty sme inštalovali v areáli školy.Vyhodnotenie krajského kola Výtvarného spektra 2014vložené: 23. 05. 2014

viac foto v galérii

Dňa 16. mája 2014 sa v priestoroch Domu kultúry R. Jašíka v Turzovke konala vernisáž výstavy krajskej postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2014. V kategórii A, autori vo veku od 15 do 25 rokov, 1. cenu získala naša absolventka Michaela Krkošková z Čadce, 2. miesto obsadila žiačka III.B  triedy Kristína Gašpieriková. Čestné uznanie porota udelila študentke II. A triedy Anne Radvanovej  a III. Alžbete Božekovej. Do 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014 postupujú diela ocenených autoriek. Výstava potrvá do 4. júna 2014.

Študentkám srdečne gratulujeme ku krásnemu úspechu a držíme palce v celoštátnej súťaži!Rozlúčka s maturantmivložené: 21. 05. 2014

viac foto v galérii

Dňa 16. mája 2014 o 10.30 sa vo vestibule SSUŠ konala slávnostná rozlúčka s maturantmi. Po poďakovaní študentov riaditeľovi, pedagógom a najmä triednej učiteľke Mgr. Kataríne Rybárovej, nasledoval slávnostný príhovor riaditeľa školy Ing. Václava Dostálka. V týždni od 19. – 23. mája majú štvrtáci akademické voľno a od 26. mája ich ešte čaká ústna časť maturitnej skúšky.Najlepší študenti sa pripravujú na stážvložené: 20. 05. 2014

Školské projekty financované európskou úniou, si našli trvalé miesto aj v našej škole. V súčasnej dobe sa pripravuje 26 našich študentov a štyria pedagógovia na štvrté stretnutie v Zakopanom (PL) , ktoré sa bude konať v rámci projektu Dvojhlas ( Double Voice ) v dňoch 25.05.2014 až 30.05.2014. Výber študentov bol uskutočnený na základe dosahovaných študijných výsledkov a aktívnej práce počas uplynulého školského roku. (viac....)Praktická časť maturitnej skúškyvložené: 20. 05. 2014

viac foto v galérii

Dňa 6. mája 2014 sa v priestoroch SSUŠ v Žiline uskutočnila obhajoba praktickej časti maturitnej skúšky študentov 4. A triedy. Maturovalo 30 študentov z troch učebných odborov: propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo a grafický a priestorový dizajn. Predsedníčka maturitnej komisie PaedDr. Iveta Homolová spolu s členmi maturitnej komisie: Mgr. Janou Hrabovskou, Mgr. art. Pavlou Lazárkovou Trizuljakovou, Mgr. art. Danielou Mládenkovou, Mgr. Katarínou Rybárovou, Mgr. Andreou Vittekovou, Akad. mal. Stanom Lajdom, Mgr. art. Andrejom Mazúrom, Akad. mal. Petrom Pisárom stáli pred neľahkou úlohou objektívne zhodnotiť rôznu úroveň maturitných prác. Študenti riešili náročné zadania v oblasti grafického či reklamného dizajnu ako napríklad: knižná ilustrácia, autorská kniha, obalový dizajn, informačný a orientačný systém, návrh interiéru, inštalácia, objektová tvorba a pod. Nakoniec všetko dobre dopadlo, všetci maturanti úspešne obhájili praktickú časť maturitnej skúšky. Ešte ich čaká teoretická časť maturitnej skúšky a úspešným maturantom 29. mája slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v Považskej galérii umenia.

Všetkým maturantom držíme palce!Naši prváci konverzovali po anglickyvložené: 20. 05. 2014

viac foto v galérii

Predposledný aprílový deň  2014 mali naši žiaci opäť možnosť konverzovať so zahraničnými študentmi.  Aktivity sú realizované v rámci Social Erasmus,  organizované ESN (Erasmus Student Network). Študenti prvého ročníka mali možnosť  stretnúť sa na hodine angličtiny s Giuseppinou De Bono – talianskou študentkou , ktorá študuje na Žilinskej univerzite v rámci programu Erasmus. Dorozumievacím jazykom bola  samozrejme angličtina. Dozvedeli sme sa o jej rodnom meste a o rôznych zaujímavostiach slnečného Talianska.  Giuseppina v komunikácii so študentmi  hovorila  aj o svojom osobnom živote, o tom  aké radosti aj starosti jej prinieslo štúdium a pobyt na Slovensku. ,,Giusy“  je sympatické a veselé dievča a iste aj preto naši žiaci nemali problém klásť jej rôzne otázky  a tým zdokonaľovať svoju  konverzáciu  v anglickom jazyku.  Na záver  milého stretnutia nás  „ Giusy“  prekvapila  krížovkou a zaujímavým zemepisným kvízom.

Ing. Viera Sebínová, PaedDr. Ľubica Malíková<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené