súkromná
škola
umeleckého
priemyslu
žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 14. 10. 2019
meniny má Boris
zajtra Terézia

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUO


Projekt IT AKADÉMIA partner
celonárodného projektu

Aktuality

Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovArchív - aktuality šk.rok 2013/2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>
OZNAM PRE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOVvložené: 28. 03. 2014
Zápis na štúdium sa uskutoční v pondelok 7. apríla v čase 7:00 – 16:00 hod v budove školy. Upozornenie : neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a na uvoľnené miesto nastupuje ďalší uchádzač. V prípade nedoručenia rozhodnutia, alebo nevyhovujúceho termínu zápisu kontaktujte ihneď vedenie školy.
Informácie pre prijatých uchádzačov
Zmluva o štúdiu


Slávnostné odovzdávanie cien našim študentkámvložené: 02. 04. 2014

viac foto v galérii

Dňa 31. marca 2014 sa študentky našej školy zúčastnili na odovzdávaní cien za umeleckú súťaž Voda 2014. Vernisáž s odovzdávaním sa konala na Ministerstve životného prostredia v Bratislave. Tejto súťaže sa zúčastnili štyri žiačky našej školy: Silvia Novosadová, II.A, Kristína Gašpieriková, III.B, Daniela Honišková, III.B, ktorá získala čestné miesto v časopise Vodohospodársky spravodajca a Laura Hrušková, II.A , ktorá vyhrala hlavnú cenu vyhlasovateľa, Cenu Výskumného ústavu. Vernisáž bola ukončená módnou prehliadkou šiat. Výstava bude sprístupnená verejnosti do 4.apríla 2014.

Laura Hrušková, II.A

Súťaž Kruhy na vodevložené: 31. 03. 2014

viac foto v galérii
Dávame do pozornosti študentom a pedagógom našej školy nový, v poradí už 8. ročník súťaže Kruhy na vode. Súťaž vznikla v roku 2000 ako európsky projekt, do ktorého sa zapojilo osem krajín (Nórsko, Maďarsko, Slovensko, Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Estónsko, Sardínia) Každá z nich pripravila samostatnú súťažnú prehliadku, Slovensko (ako jediné) projekt rozvinulo do podoby bienálnej súťaže v gescii ÚĽUV-u.
Viac

Pozvánka na vernisážvložené: 31. 03. 2014

viac foto v galérii

Dňa 8. 4. 2014 bude v Slovenskom inštitúte vo Viedni o 18.30 vernisáž výstavy EX OVO, na ktorej vystavujú pedagógovia a viac ako 50 študentov našej školy. Výstava potrvá až do 2. 5. 2014.

Srdečne pozývame!Vážení rodičia a priatelia našej školy, vložené: 26. 02. 2014

aj v tomto roku máte možnosť podporiť zlepšenie kvality vzdelávania na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline tým, že dobrovoľne poukážete 2% resp. 3 % zo zaplatenej dane za rok 2013.

Informácie k poukázaniu zaplatenej dane z príjmu:
IČO: 42213495
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (názov): NADÁCIA KUBIKUM
Sídlo: Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina


Vyplnené tlačivá (Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane..., pri darovaní 3 % aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) stačí odovzdať v škole, odovzdanie na Daňový úrad zabezpečíme.
Ďalšie informácie o poukázaní 2 % zo zaplatenej dane za rok 2013 získate na čísle telefónu 0917 449 367
2%  zaplatenej dane nie sú sumou "navyše", ale časťou Vášho povinného odvodu. Vaša poukázaná čiastka bude použitá na rozvoj vzdelávania a zlepšenia materiálnych podmienok študentov v SSUŠ Žilina. Ak niekto z Vášho okolia necháva 2% z daní štátu, skúste ho osloviť v našom mene.


TLAČIVO

ĎAKUJEME VÁMVernisáž výstavy Figura Alio Modovložené: 24. 03. 2014

viac foto v galérii

Figura Alio Modo, je názov aktuálnej výstavy v Považskej galérii umenia v Žiline. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 20. marca 2014. Medzi vystavujúcimi umelcami je aj náš kolega a pedagóg SSUS Žilina Mgr. art. Miroslav Pallo.  Kurátorom výstavy je Roman Popelár.

Ako už názov projektu napovedá, ide o štyri autorské pohľady na stvárnenie figúry v rôznych časových a spoločensko-sociálnych kontextoch. Traja maliari a jeden sochár (všetko absolventi VŠVU v Bratislave) majú napriek odlišným výstupom viaceré spoločné východiská. J. Srna, P. Stručka a V. Zabel sa roky programovo zaoberajú štúdiom historickej maľby, predovšetkým renesančnej a barokovej, avšak svoje vzory nachádzajú aj v maľbe francúzskeho akademizmu 19. storočia, v novodobej talianskej maľbe alebo v postmoderne 20. storočia.

Jediným sochárom v tejto zostave je M. Pallo, absolvent ateliéru u prof. Jozefa Jankoviča. Vo svojich kresbách, skiciach i voľných objektoch je rovnako inšpirovaný históriou. Postdadaistickými objektmi, reliéfmi, inštaláciami vypovedá o problémoch súčasnosti, pričom ako texty nezriedka využíva citáty z Biblie. Vzájomnou kombináciou na prvý pohľad nezlučiteľných foriem vznikajú nové kontexty – priame odkazy súčasníkom.

Výstava potrvá do 27.4. 2014. Srdečne pozývame!

Zdroj:pgu

Navštívili sme Britské centrum v Krajskej knižnici v Žilinevložené: 24. 03. 2014

viac foto v galérii

Vo februári a v marci naši tretiaci v rámci vyučovania angličtiny navštívili Krajskú knižnicu v Žiline a špeciálne jej Britské centrum.  Pre niektorých to bola prvá návšteva knižnice, preto bola užitočná úvodná prezentácia o základných službách a fondoch knižnice. Potom sme sa presunuli do samotných priestorov Britského centra, kde sme mohli vidieť všetko, čo Britské centrum ponúka. Zalistovali sme si v ponuke anglických a amerických časopisov , mohli sme si prezrieť  rôzne užitočné študijné materiály k maturite, ale aj testy a príručky k medzinárodným testom PET, FCE, IELTS a TOEFL.  
ViacVýsledky výtvarnej súťaže Tvorbavložené: 21. 03. 2014

viac foto v galérii
Už tradične sa v tomto predjarnom období uskutočňuje výtvarná súťaž pod názvom Tvorba. V tomto ročníku sa jej zúčastnilo 49 súťažiacich zo žilinského regiónu so 166 prácami, čo je taký malý doterajší rekord. Ocenila to aj odborná porota, ktorú tvorili akademickí maliari Stano Lajda, Dana Krajčová a Marian Čapka.
Súťaže sa mohli zúčastniť všetci, ktorí radi maľujú - neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov. Súťažili v štyroch kategóriách. Na vernisáži výstavy prebehlo aj vyhodnotenie tohtoročnej regionálnej súťaže a odovzdávanie ocenení autorom, ktorí svojimi prácami najviac zaujali porotu. V kategórii A súťažilo 10 autorov vo veku od 15 do 25 rokov. Porota udelila 1. miesto Anne Radvanovej z Hvozdnice, druhé Kristíne Gašpierikovej a tretie Gabriele Gažovej, obidve sú zo Žiliny. Čestné uznanie v tejto kategórii získala Alžbeta Božeková z Dunajova.
Veľká časť súťažiacich v tejto kategórii bola zo Súkromnej umeleckej školy v Žiline. „Na ich prácach je viditeľný vplyv školy, ktorá rozvíja talent i umelecké cítenie mladého človeka. Hoci sú mladí, v ich prácach sa objavuje nový vietor, neustály vývoj,“ povedal Stano Lajda pri hodnotení prác na výstave.
Predseda poroty Stano Lajda na vernisáži obšírne zhodnotil tohtoročnú úroveň Tvorby. Vyzdvihol, že neškolení výtvarníci nemaľujú pre peniaze, ale pre radosť a že pochopili, že hodnota diela je predovšetkým v pocitoch, ktorými ich TVORBA napĺňa a ktorými svojou TVORBOU napĺňajú dušu diváka.
„Umenie, či už profesionálne alebo nie, má jedno spoločné – buď je dobré alebo nie, buď vie osloviť, vyžarovať, rozprávať príbeh, zachytiť atmosféru, alebo je povrchné, nudné, nepresvedčivé,“ povedal Stano Lajda a hneď aj dodal: „Ale diela, ktoré tu návštevníci vidia, rozhodne do tej druhej kategórie nepatria. Je v nich kus duše i srdca autora!“
Výstavu výtvarných prác zo súťaže Tvorba 2014, ktorú zorganizovalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, si môžu návštevníci pozrieť v Makovického dome do 26. marca v pracovných dňoch v čase od 8. do 16. h. Po dohode s pracovníkmi KrKS v Žiline je možné pozrieť výstavu i mimo uvedeného času.

Anna Lovritšová, Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Exkurzia do Turčianskej galérievložené: 21. 03. 2014

viac foto v galérii
Dňa 19. marca 2014 sa študenti tretích ročníkov pod odborným vedením Mgr. art. Anny Brunovej a Mgr. art. Andreja Mazúra zúčastnili exkurzie do Martina. Akciu zorganizovali pedagógovia školy za účelom návštevy výstavy inštalovanej v Turčianskej galérii. Jedná sa o renomovanú výstavu „Bienále kresby Plzeň 2012“. Vystavené kresby nám poskytli pohľad do rôznorodého chápania tohto média. Výstava potvrdila, že aj táto tradičná technika je stále aktuálna a svieža.
Mgr. art. Anna Brunová

V súťaži Voda sme sa už po tretíkrát zaradili medzi najlepších...vložené: 19. 03. 2014

viac foto v galérii
Naši študenti vo výtvarnej súťaži stredných umeleckých škôl k Svetovému dňu vody 2014 dosiahli opäť výborné výsledky.
Od roku 1992 na podnet Organizácie spojených národov je 22.marec vyhlásený za Svetový deň vody s cieľom upriamiť pozornosť na vodu, ktorá je pre život nenahraditeľná a determinuje všetky sféry života na Zemi.
Vyhlasovateľom výtvarnej súťaže na Slovensku k Svetovému dňu vody je Výskumný ústav vodného hospodárstva za podpory Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácie vodárenských spoločností v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia.
Tri ročníky súťaže boli výzvou pre všetky umelecké školy na Slovensku.
Naša škola v súťaži žala každoročne úspechy.
Tohto roku sa do III. ročníka súťaže zapojilo 10 škôl so 109 výtvarnými dielami. Hlavnú cenu vyhlasovateľa Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva získala Laura Hrušková z 2.A triedy a čestné miesto v časopise Vodohospodársky spravodajca, dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie č.3-4/2014 získalo výtvarné dielo Daniely Honíškovej z 3.B triedy.
Odovzdávanie cien a vernisáž zúčastnených študentských výtvarných prác sa uskutoční 31.marca 2014 o 11.00 hod. v átriu Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave. Výstava bude sprístupnená verejnosti do 4.apríla 2014.
Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a oceneným gratulujeme k úspechu.

Zapísala PaedDr. Ľubica Malíková

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené