súkromná
škola
umeleckého
priemyslu
žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 14. 10. 2019
meniny má Boris
zajtra Terézia

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUO


Projekt IT AKADÉMIA partner
celonárodného projektu

Aktuality

Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovArchív - aktuality šk.rok 2013/2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>
Kamila Čičková, krásne 2. miesto, kategória Designvložené: 14. 03. 2014
Súťaž Teendesign organizuje Fakulta umění a designu Západočeskej univerzity v Plzni od roku 2005, v roku 2013 sa konal už deviaty ročník. Súťaž je určená študentom českých a od roku 2012 i zahraničných stredných a vyšších odborných škôl a v prostredí študentského designu už získala svoje pevné miesto. Hlavným cieľom súťaže Teendesign je hľadať nové talenty, podporiť mladých kreatívnych ľudí v ich umeleckej tvorbe a povzbudiť ich k ďalšiemu štúdiu umenia na vysokej škole. Teendesign 2013 bol rekordný – do siedmych kategórií prišlo 440 príspevkov od 291 študentov vo veku 15 – 21 let z ČR i zo zahraničia.
Gratulujeme!


INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOVvložené: 07. 03. 2014
Dňa 7. 3. 2014 bola všetkým prihláseným zaslaná doporučenou poštou pozvánka na talentovú skúšku s ďalšími informáciami. V prípade, že do niekoľkých dní zásielku neobdržíte, alebo Vám nevyhovuje termín, kontaktujte urýchlene vedenie školy. Veľa úspechov pri skúške Vám želá

Ing.Václav Dostálek
riaditeľ školy

Pokyny k talentovej skúške pre uchádzačov o štúdium na SSUŠ pre školský rok 2014/2015.pdf

Informácie o prijímacích skúškach a kritériá pre prijatie žiakov do prvého ročníkavložené: 20. 01. 2014
Riaditeľ Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline podľa § 65 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 245/ 2008 Z.z o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roku 2014/ 2015 nasledujúce informácie o prijímacích skúškach. viac..
Uchádzačom, ktorí majú veľký záujem o štúdium na našej škole, sa odporúča, aby si podali dve prihlášky na dva rôzne študijné odbory. Talentových skúšok sa zúčastnia len raz, pričom ich výsledky budú platiť pre obidva študijné odbory a tým sa ich šanca na prijatie zvýši.

V školskom roku 2014/2015 budú otvorené dve triedy denného štúdia v 1. ročníku s plánovaným počtom 60 žiakov v súlade so stanoviskom Žilinského samosprávneho kraja, odboru školstva a športu č. 5320/2013/OšaŠ-010 zo dňa 23.9.2013.

Ing.Václav Dostálek
riaditeľ školy

EX OVO 2014vložené: 07. 03. 2014

viac foto v galérii
Študenti a pedagógovia našej školy sa v hojnom počte zúčastnili súťaže EX OVO 2014. Súťaž je určená profesionálnym výtvarníkom, dizajnérom a študentom škôl s výtvarným zameraním. Tohtoročnou témou je KRASLICA – Dar z lásky. Tohtoročná kolekcia, ako aj diela z predošlých ročníkov, budú predstavené vo výstavnej sieni Slovenského kultúrneho inštitútu vo Viedni. Vernisáž sa uskutoční dňa 9. 4. 2014 o 18:30 hod.

Fond Venture n.f. venuje každému výhercovi cenu - 200 euro. Porota zložená z odborníkov z radov výtvarníkov, dizajnérov, historikov a teoretikov umenia i etnológov vyberá po jednom výhercovi z kategórie „profesionál“ i „študent“. Čitatelia internetového časopisu femme.sk vyberajú ďalších dvoch výhercov.

Všetkým zúčastneným držíme palce!

Lyžiarsky výcvik 2014vložené: 06. 03. 2014

viac foto v galérii
Od 10. - 14. februára žiaci prvého a druhého ročníka absolvovali týždenný lyžiarsky výcvik. Zlepšovali svoje znalosti na lyžiach a snowboardoch, pričom im pomáhali tiež inštruktori snowboardingu, ktorí im dali celkom zabrať. Ubytovaní boli v internátnom zariadení v českej Bílej, kde svah mali doslova cez cestu. Dalo by sa povedať, že zažili trochu klasické ubytovanie, keďže v zariadení nebol zdroj internetu, no to im neprekážalo a užili si lyžiarsky tak, ako sa má, či už so snehom, hudbou poriadne nahlas alebo upevňovaním medzinárodných vzťahov. Počasie a svah nie vždy vyzerali tak, ako by si predstavovali, ale určite prišli v tom krajšom období, keďže zažili slnko, dážď, sneženie, aj mráz. Aj keď pár zranení bolo, niektoré aj mimo svahu, môžeme vyhlásiť lyžiarsky výcvik za úspešný.
Michele Šedivá, Študentka I.A

Na staničkevložené: 04. 03. 2014

viac foto v galérii
Na začiatku polroka pokračujeme s našími študentami v dobrej tradícii workshopov na Staničke – Záriečí. 27. a 28. 2. 2014 sa tretiaci – odbor grafický a priestorový dizajn - naučili rôzne druhy kníhväzby, pod vedením Martina Krkoška. Okrem stručného slova o vývoji knižnej väzby nás sprevádzala dobrá nálada a chuť naučiť sa niečo nové... tešíme sa na ďalšie stretnutia...:))

Carneval 2014 - Žilinský festival fašiangových masiekvložené: 04. 03. 2014

viac foto v galérii
Študenti I.A a I.B sa zúčastnili dňa 28. marca 2014 fašiangového sprievodu masiek s vlastnoručne vyrobenými maskami „Zvierat“. Podujatie začalo o 14.30 hod. spred Mestského úradu v Žiline, pokračovalo cez Mariánske námestie, Farské schody, Námestie Andreja Hlinku na Národnú ulicu a naspäť až na Mariánske námestie. V sprievode sme videli aj dvoj- až trojmetrové bábky divadla Theatre Kvelb z Českých Budějovíc aj zaujímavé kostýmy účastníkov z Bulharska.

Ďakujeme za zaujímavé podujatie a dúfame, že ďalšieho ročníka sa zúčastníme v hojnejšom počte.

Mgr.art. Andrea Lachová

Exkurzia do Matice slovenskejvložené: 25. 02. 2014

viac foto v galérii
Nie je to prvýkrát, čo sa na našej škole zorganizovala akcia pre študentov. Dňa 5. 2. 2014 sme mali šancu ísť naproti minulosti do Matice slovenskej, v ktorej sa nám pomocou zachovaných pamiatok mohla otvoriť pred očami scéna plná faktov a zaujímavých poznatkov z obdobia jej fungovania.

Keďže sme umelci, ani tento raz sme neodišli bez inšpirácie. Je zaujímavé vidieť aj iné umenia, nielen tie výtvarné. Ťah štetca alebo slovo, stále je to emócia vyjadrená umením, ktorá má hodnotu.

Spolu so sprievodkyňou sa nám vyobrazili momenty zo života slávnych literárnych umelcov z nášho územia, popísala nám ich neľahký boj za náš národný jazyk, rôzne detaily z ich bežného života a dostali sme sa až po naše korene z čias Veľkej Moravy. Bolo naozaj zážitkom vidieť ukážky ručných spisov autorov, prvé tlačené knihy, jednoducho vidieť ich dôvod bytia, vidieť to, čomu obetovali celý svoj život a o čom sa učíme.

Mgr. Helena Kopuncová

Výstava z príležitosti 1150.výročia príchodu vierozvestcov zo Solúnavložené: 13. 02. 2014
Dňa 3.februára 2014 (pondelok) počas polročných prázdnin sa v Makovickom dome v Žiline o 16.00 hod. uskutočnila vernisáž výtvarných prác účastníkov plenéru, ktorý bol venovaný pamiatke príchodu Cyrila a Metoda na naše územie v roku 863 pod názvom ,,Po stopách Cyrila a Metoda“.
Do štafety osláv sa zapojili aj aktívni študenti 1. ročníka našej školy (SSUŠ-Hálkova 22) a pokračovali vo výbornej myšlienke Krajského kultúrneho strediska v Žiline, ktoré je organizátorom prebiehajúcej tvorivej aktivity. Študenti kresbami, maľbami a grafikami prispeli k spestreniu výstavnej palety výtvarných prác v Makovickom dome a tiež k šíreniu povedomia kultúrnej histórie Slovanov na našom území.
Tí, ktorí nestihli vernisáž, majú možnosť navštíviť výstavu do 19. februára 2014 od pondelka do piatku od 8.00 – 16.00 hod. Je to jedna z možností ako príjemne stráviť voľný čas počas jarných prázdnin.
Prajeme príjemný umelecký zážitok!
Účastníkom, ktorí prezentujú našu školu výtvarnými prácami, ďakujeme za reprezentáciu a želáme veľa tvorivých úspechov.

Spolupráca s CPPPaP Žilina pokračujevložené: 13. 02. 2014
10.februára 2014 sme na pôde školy uvítali pracovníčky CPPPaP- Žilina, aby našim študentom opäť v školskom roku 2013/14, tak ako aj minulý školský rok, pomohli zorientovať sa v zložitom súčasnom svete presiaknutom násilím, nevraživosťou, drogovou závislosťou, šikanovaním a inými neduhmi, ktoré číhajú na mladého človeka nielen počas spoločenských podujatí, v škole, ale aj doma pri svojich osobných počítačoch.
Prvú besedu odštartovali druhé ročníky s témou kiberšikana.
Ďalšia prednáška spojená s besedami na tému šikanovanie sú pripravované pre prvé ročníky na mesiac apríl.
Tretiaci sa môžu pripravovať na profiorientáciu v mesiaci máji, kedy sa budú môcť otestovať, skôr ako si zvolia svoje vysnívané štúdium na VŠ, či svoje povolanie.
Veríme, že pripravované prednášky a besedy budú mať kladný účinok na pozitívne konanie, slušné správania a vhodný výber štúdia našich študentov na VŠ, alebo ich zamestnanie po skončení štúdia.
Ďakujeme pracovníkom CPPPaP v Žiline, že prichádzajú do našej školy rozdávať skúsenosti, rozvíjať vedomosti a odkrývať žiakom najvhodnejšie cesty za úspechom. Dovoľujeme si poďakovať aj v mene rodičov za pomoc a prípravu študentov na rôzne životné nástrahy, ktorým mladí ľudia budú musieť čeliť, aby mohli spraviť šťastných seba, aj svoje okolie. Veríme, že sa to našim študentom podarí, lebo to je cieľ výchovného pôsobenia školy na svojich žiakov.

Žilina 11.február 2014
výchovný poradca školy

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené