súkromná
škola
umeleckého
priemyslu
žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 14. 10. 2019
meniny má Boris
zajtra Terézia

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUO


Projekt IT AKADÉMIA partner
celonárodného projektu

Aktuality

Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovArchív - aktuality šk.rok 2013/2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>
Spolupráca s Katedrou umenia Ostravskej univerzityvložené: 13. 02. 2014

viac foto v galérii
Začiatkom tohto roka naša škola nadviazala spoluprácu s Katedrou umenia na Ostravskej univerzite. 15. januára 2014 docent Daněk Josef spolu s odborným asistentom Liborom Novotným odprezentovali našim pedagógom a študentom tretieho a štvrtého ročníka ukážky prác svojich študentov a oboznámili ich s náplňou a programom jednotlivých odborov ako aj o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na Fakulte umení v Ostrave. Prednáška sa stretla s dobrým ohlasom a preto sa 27. januára niekoľko pedagógov a študentov rozhodlo recipročne vycestovať do Ostravy pozrieť si polročné klauzúry, ktorými bol ukončený zimný semester. Najviac zaujali ateliéry grafiky, obalového a knižného designu, kresby a maľby. Cestou sme sa zastavili aj na strednej škole AVE ART v Ostrave, kde sme si vymenili skúsenosti a predbežne dohodli aj možnosti ďalšej spolupráce, konkrétne spoločný plenér pre najlepších študentov.

Exkurzia do Banskej Bystricevložené: 24. 01. 2014

viac foto v galérii
Dňa 17. januára sme navštívili Akadémiu výtvarných umení v Banskej Bystrici. Spolu s pedagógmi Mgr. Art. Annou Brunovou a akad. mal. Stanom Lajdom sa exkurzie zúčastnilo 26 študentov tretieho ročníka Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline. Polročná výstava študentských prác, tzv. prieskum, sa kvalitou pohybovala na rôznych úrovniach. Napriek tomu žiaci mali možnosť vidieť množstvo nápaditých a remeselne na vysokej úrovni spracovaných námetov, či už z oblasti maľby, grafiky, sochy, skla a iných odborov. Na škole bolo cítiť uvoľnenú, slobodnú a tvorivú atmosféru, obohatenú pracovným neporiadkom, nekonvenčným spôsobom inštalovania prác a nezameniteľnou arómou olejových farieb. Práve táto celková atmosféra školy viacerých našich študentov nadchla. Treba si však uvedomiť, že prílišná sloboda prejavu má i svoje úskalia a slepé uličky, ktoré bolo vidieť aj na niektorých vystavených dielach.
Po vyše dvojhodinovej prehliadke AVU sme prešli ku gotickému farskému kostolu Nanebovzatia Panny Márie, ktorého románske základy pochádzajú z polovice 13. storočia, a v ktorého južnej kaplnke sa nachádza nádherný neskorogotický oltár z rúk Majstra Pavla z Levoče z roku 1504. Po krátkej prednáške o histórii kostola sme si prezreli námestie SNP, so zachovalými priečeliami budov z obdobia renesancie a baroka. Navštívili sme najlepšie zásobovanú predajňu potrieb pre výtvarníkov na strednom Slovensku, kde si viacerí študenti nakúpili výtvarný materiál. Majiteľ Daniel Kapusta bol veľmi ústretový pri navrhnutej spolupráci s našou školou. Voľný program sme využili na obed v okolitých pizzeriách. Cestou na železničnú stanicu sme išli okolo impozantnej modernej architektúry z 2. pol. 20. storočia, Múzea SNP v tvare Jánošíkovho klobúka od architekta Dušana Kuzmu.
I keď za päť hodín sa toho nedalo stihnúť veľa, mnohí žiaci určite našli veľa inšpirácií a návšteva Banskej Bystrice pomohla v neľahkom rozhodovaní o následnom mieste vysokoškolského štúdia.
Akad. mal. Stano Lajda

Spolupráca s ESN pokračujevložené: 07. 01. 2014
Po úspešnej prednáške a zaujímavej a milej besede s členmi študentskej organizácie ESN (Erasmus student network) v mesiaci novembri, spoločné aktivity našich študentov s členmi organizácie pokračujú. V rámci programu Erasmus in Schools (EiS) si naše študentky zatancovali so zahraničnými študentami Žilinskej univerzity v OD Mirage v Žiline. Predvianočnú atmosféru spestrili tanečnými kreáciami a potešili 12.decembra 2013 seba aj návštevníkov OC Mirage v Žiline. Viac...

PF 2014vložené: 19. 12. 2013
Vážení priatelia a partneri,
v mene zamestnancov a študentov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline Vám želám krásne prežitie vianočných sviatkov a veľa inšpirácií v novom roku 2014

Ing. Václav Dostálek
    riaditeľ školy


Oznam pre študentov a rodičov vložené: 11. 12. 2013
Oznamujeme všetkým študentom a rodičom, že vyučovanie pred vianočnými prázdninami končí 19.12.2013 obhajobami klauzúrnych prác. Dňa 20. 12. 2013 majú študenti riaditeľské voľno a vianočné prázdniny sú od 23. 12. 2013. Vyučovanie v novom roku 2014 začína v stredu 8. 1. 2014.

27. 1. 2014 - posledný termín uzatvorenia známok
29. 1. 2014 - klasifikačná porada
31. 1. 2014 - odovzdanie výpisu z vysvedčenia na triednickej hodine
3. 2. 2014 - polročné prázdniny

Zároveň chceme pripomenúť, že príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium je potrebné uhradiť do 31.1.2014 v súlade so zmluvou o štúdiu v rovnakej výške ako v I. polroku: na číslo účtu 262 824 4018/1100 variabilný symbol: rodné číslo študenta poznámka: meno študenta

Príspevok na materiál 30,- € za druhý polrok odovzdať do 15. 02. 2014 triednemu učiteľovi alebo poslať na číslo účtu: 520700 - 420 099 7333/8360 Do správy pre prijímateľa zadať: meno, priezvisko a trieda

Poznáme víťazov Olympiády ľudských práv (OĽP).vložené: 13. 12. 2013

viac foto v galérii
Olympiáda ľudských práv, vyhlásená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je vhodnou aktivitou pre študentov druhého ročníka našej školy. Obsahom učebného plánu 2. ročníka občianskej náuky je aj problematika ľudských práv. Do triednych a školského kola sme pripravili otázky v duchu humanizmu, z oblasti ľudských práv a práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania diskriminácie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a multikulturálnej výchovy.
Viac...

Vyhodnotenie súťažívložené: 12. 12. 2013

viac foto v galérii
V štvrtok pred Mikulášom sme sa zhromaždili vo vestibule, kde riaditeľ školy spolu s členmi porôt vyhodnotil olympiády v cudzích jazykoch a súťaž o najkrajšiu fotografiu z pobytu vo Florencii. Víťazkou olympiády v anglickom jazyku sa stala Barbora Sučíková z II.B. Za ňou skončili Lenka Matejičková z I.B a Patrik Ďurdík z III.A. Barbora nás bude reprezentovať na okresnom kole v januári budúceho roku , kde jej budeme držať palce. Prvú cenu v olympiáde z nemeckého jazyka získala Laura Hrušková z II.A a na druhom mieste sa umiestnila jej spolužiačka Júlia Budošová. Počas pobytu vo Florencii bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu fotografiu z tohto fascinujúceho mesta. Súťaž vyhrala Daniela Honíšková z II.B, tesne nasledovaná štvrtáčkami Klárou Krajčíovou a Denisou Hačkovou. Pozrite si ocenené fotografie v galérii.

„Plenér“ na našej školevložené: 12. 12. 2013

viac foto v galérii
Rok 2013 bol na Slovensku vyhlásený za rok Cyrila a Metoda a niesol sa v znamení tejto významnej historickej udalosti. Aj Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa aktívne zapojilo do osláv 1 150. výročia príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na naše územie. Vyvrcholením aktivít bolo podujatie Za symbolmi Cyrila a Metoda. Projekt sa realizoval v spolupráci s Klubom neprofesionálnych výtvarných umelcov pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline, Súkromnou strednou umeleckou školou v Žiline a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Poslaním projektu bolo poznávanie kultúrno-historických a umeleckých pamiatok spojených s Cyrilom a Metodom a následne ich výtvarne spracovať. Plenér sa uskutočnil počas víkendu 7. a 8. decembra v priestoroch Súkromnej strednej umeleckej školy pod vedením lektorov – akademických maliarov a pedagógov tejto školy Stana Lajdu a Janky Hrabovskej. Zúčastnilo sa ho 22 neprofesionálnych výtvarníkov zo Žiliny a okolia a niekoľko študentov tejto školy. Výsledkom boli desiatky výtvarných prác znázorňujúce odkazy a symboly vierozvestcov Cyrila a Metoda. Práce budú vystavené na samostatnej výstave v Makovického dome v mesiaci február 2014 a budú zverejnené aj v katalógu z výstavy. Záujem ľudí o tematiku je dôkazom toho, že odkaz Cyrila a Metoda je stále živý a oslovuje aj mladých ľudí. Veľká vďaka patrí aj vedeniu školy, ktoré poskytlo svoje krásne priestory na realizáciu tohto výnimočného projektu.

Anna Lovritšová, Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Olympiáda v anglickom jazykuvložené: 11. 12. 2013

viac foto v galérii
19. novembra 2013 sa na našej škole uskutočnil už piaty ročník olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 15 študentov zo všetkých ročníkov okrem štvrtákov. Súťaž pozostávala z písomného testu ( gramatika, slovná zásoba, počúvanie a čítanie s porozumením) a z ústnej časti, tzv.picture story. Napriek tomu, že úlohy boli naozaj náročné, naši budúci umelci ukázali, že ani cudzie jazyky im nie sú cudzie. Milo prekvapili prváci, ktorí boli starším študentom dôstojnou konkurenciou.
V školskom kole olympiády v angličtine obsadila prvé miesto Barbora Sučíková z 2B. Na druhom mieste skončila prváčka Lenka Matejičková z 1.A. a tretie miesto obsadil Patrik Ďurdík z 3.A.
Ostatné umiestnenia sú na nástenke vo vestibule. Na obvodnom kole nás bude reprezentovať Barbora Sučíková. Držíme jej palce.
Mgr. Viera Sebínová

Prezentácia Akadémie umení v Banskej Bystrici - fakulta výtvarných umenívložené: 11. 12. 2013

viac foto v galérii
20. novembra 2013 našu školu navštívila študentka Bc. Alexandra Vargová z Akadémie umení v Banskej Bystrici, katedry Intermédií a digitálnych médií. Alexandra sa hlavne venuje hlavne video-artu, performance, reklame, ...
Prezentácia bola veľmi inšpiratívna a rozvírila diskusiu aj medzi pedagógmi. Za návštevu jej ďakujeme.
Mgr. Nina Vráblová

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené