SÚKROMNÁ
STREDNÁ
UMELECKÁ
ŠKOLA

Žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 17. 11. 2018
meniny má Klaudia
zajtra Eugen

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUO


Projekt IT AKADÉMIA partner
celonárodného projektu

Aktuality

Úvodná hodina „Prípravného kurzu kreslenia“
(13. 11. 2018)


Základné informácie pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2019/2020
(20. 09. 2018)


Interiérový dizajn v Žiline
(23. 08. 2018)


Dni nezábudiek
(16. 11. 2018)


AMFO 2018
(16. 11. 2018)


Pozvánka na rodičovské združenie
(31. 10. 2018)


Červené stužky
(15. 11. 2018)


Prevencia drogových závislostí
(14. 11. 2018)


Beh 17. novembra
(14. 11. 2018)


Deň otvorených dverí na VŠVU v Bratislave
(14. 11. 2018)


Týždeň celoživotného učenia
(13. 11. 2018)


Koniec Veľkej vojny
(13. 11. 2018)


FAJN ART 1
(12. 11. 2018)


Deň otvorených dverí 2018
(12. 11. 2018)


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
(22. 10. 2018)


Startup Weekend Žilina
(05. 11. 2018)


Piece of Art
(05. 11. 2018)


Erasmus+ - tretie projektové stretnutie v Jihlave
(31. 10. 2018)


Odborná exkurzia do Prahy
(31. 10. 2018)


Európsky týždeň odborných zručností 2018
(31. 10. 2018)


Odborná exkurzia do Neografie v Martine
(31. 10. 2018)


Nový začiatok pre žiacku školskú radu
(31. 10. 2018)


Digitálna škola
(31. 10. 2018)


Škola priateľská k deťom v školskom roku 2018/2019
(31. 10. 2018)


Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
(22. 10. 2018)


Poľsko-slovenské remeselnícke dni v Budatíne
(22. 10. 2018)


Záložka do knihy spája slovenské školy
(22. 10. 2018)


Festival La Gacilly - Baden photo
(22. 10. 2018)


Európsky týždeň odborných zručností – arteterapeutický workshop
(22. 10. 2018)


Miestne centrum DofE
(22. 10. 2018)


Project fair a naše úspešné projektové aktivity
(18. 10. 2018)


Prevencia pomáha žiakom aj škole
(18. 10. 2018)


Židia v Žiline
(17. 10. 2018)


Architektonické premeny Žiliny
(17. 10. 2018)


Odborná exkurzia do Londýna – 2. turnus
(16. 10. 2018)


Maturita 2019
(16. 10. 2018)


Pozvánka na vernisáž
(11. 10. 2018)


Odborná exkurzia do Londýna
(11. 10. 2018)


Prevencia šikanovania a kyberšikanovania
(27. 09. 2018)


Európsky deň jazykov
(26. 09. 2018)


Hviezdna história Novej synagógy
(26. 09. 2018)


FUTURIKON
(24. 09. 2018)


Kysucký fotomaratón 2018
(24. 09. 2018)


Dofáci získali bronzový odznak
(24. 09. 2018)


Tajomstvá reštaurovania obrazov
(24. 09. 2018)


Adaptačný kurz žiakov 1. ročníka
(20. 09. 2018)


Šampióni školskej participácie
(20. 09. 2018)


Premeny Žiliny očami mladých fotografov
(20. 09. 2018)


KAREEM nás neTAHA za nos
(12. 09. 2018)


Máme radi školu, umenie a dizajn
(07. 09. 2018)


Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
(05. 09. 2018)


Začiatok školského roka 2018/2019 – informácie
(23. 08. 2018)


Pozvánka na rodičovské združenie – rodičia žiakov 1. ročníka
(23. 08. 2018)


Pozvánka na výstavu
(31. 08. 2018)


Záujmová činnosť v školskom roku 2018/2019
(28. 08. 2018)


Stravovanie v Školskej jedálni pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina
(23. 08. 2018)


Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovArchív - aktuality šk.rok 2011/2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
OZNAM PRE BRIGÁDNIKOVvložené: 14. 08. 2012
Výplata bude 16.8.2012 v čase 10:00 - 12:00 v budove IVAS na 1.poschodí

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV A RODIČOVvložené: 10. 08. 2012
- Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 sa uskutoční 3.9.2012 o 10.00 hod. na stanici Záriečie . Študenti nastupujúci do prvého ročníka sa stretnú so svojimi učiteľmi o 9:30 v budove školy
- opravné a náhradné skúšky začínajú 21.8. o 8:00
- preukážky na cestovné pre študentov sa budú potvrdzovať na sekretariáte od 20.8. do 28.8. 2012 v čase od 9.00 do 11.00 hod.
- príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium je potrebné uhradiť do 31.8.2012 v súlade so zmluvou o štúdiu .Výška príspevku pre študentov druhého ročníka je stanovená podľa dodatku k zmluve č.1
- potvrdenia o návšteve školy budú rozdávať triedni učitelia na začiatku školského roka po uhradení všetkých záväzkov voči škole (školné, poplatky)
- aktuálne informácie pre študentov a rodičov sledujte aj počas prázdnin na: www.skolaumenia.sk

Umelci na Hrade Strečnovložené: 31. 07. 2012

Informácie pre študentov vložené: 31. 07. 2012
Umelci na hrade Strečno
PRÍĎTE V ŠKOLSKÝCH TRIČKÁCH!!!
Účastníci : študenti triedy 2.A a 2.B/vlaňajší prváci /účasť povinná - súčasť odbornej praxe/
Pedagogický dozor : Peter Repka, Stano Lajda, Miro Pallo, Darina Arce
Termín : sobota 11.8. 2012
Stretnutie : 10:30 hod. v podhradí pri bufete u Draka
V prípade vašej absencie ospravedlnenku zašlite na email školy a bude vám určený náhradný termín cez víkend počas šk. roka
Možnosť prepravy :
- 10:00 odchod autobusu SAD zo Žiliny- autobusová stanica
- 17:00 odchod vlaku zo Strečna Nezabudnite si priniesť pomôcky na kresbu :ceruzky ,uhlík, dosku ,pásku


PRIPRAVUJEME SA NA ZAHRANIČNÚ STÁŽ V POĽSKUvložené: 03. 07. 2012
Aj projekt DOUBLE VOICES - stáž študentov v na ZSSP v Zakopanom (http://zsp-kenar.pl/index.php/pl ) plne financovaný z prostriedkov EU bol schválený pre školský rok 2012/2013. Skupina dvanástich vybratých najlepších študentov sa zúčastní 2 týždňovej mobility v Zakopanom v šk. roku 2012/2013 a druhej mobility o ďaľší rok. Prajeme úspešnú prípravu od septembra.Viac o príprave a výbere v septembri.
Zdroj : Comenius- Školské partnerstvá – Bilaterálne partnerstvá - Schválené prihlášky v roku

Koniec školského roka 2011/2012vložené: 12. 07. 2012

viac foto v galérii
29. 06. 2012 sa študenti poslednýkrát spoločne stretli v PGU v Žiline pri odovzdávaní vysvedčení. Po krátkom predslove pána riaditeľa a zriaďovateľa školy si študenti prevzali svoje vysvedčenia a rozlúčili sa s pedagógmi s malou kytičkou kvetov.

Prajeme študentom slnečné a oddychové prázdniny, aby s novou energiou a elánom nastúpili v septembri do školy a s chuťou sa pustili do štúdia. Pedagógom školy prajeme najmä oddych počas dovolenky, aby do práce nastúpili s optimizmom a elánom.

Výzdoba chodby na ZŠ Gaštanovejvložené: 12. 07. 2012

viac foto v galérii
Ku koncu júna 2012 sa rozhodla naša škola pomôcť skrášliť priestory chodby na ZŠ Gaštanovej v Žiline a potešiť tak detičky v ŠKD rôznymi rozprávkovými postavičkami. Na tejto umeleckej práci sa podieľali naše študentky z III. ročníka, a to Veronika Ďugelová, Mária Ďuriková, Kristína Dubeňová. Riaditeľstvo ZŠ Gaštanovej vyslovuje veľkú vďaku a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

PRÁZDNINY 2012vložené: 28. 06. 2012
V súvislosti s prázdninami a novým školským rokom Vám chcem podať niekoľko informácií:
  • preukážky na cestovné pre študentov sa budú potvrdzovať na sekretariáte od 20.8.2012 v čase od 9.00 do 11.00 hod.
  • potvrdenia o návšteve školy budú rozdávať triedni učitelia na začiatku školského roka po uhradení všetkých záväzkov voči škole (školné, poplatky)
  • príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium je potrebné uhradiť do 31.8.2012 v súlade so zmluvou o štúdiu
  • opravné skúšky sa budú konať v dňoch od 21.8. do 24.8.2012 na základe písomného pozvania
  • náhradný termín klauzúrnych prác od 21.8.2012
  • študenti 2. ročníka (súčasní prváci) sa dňa 11.8.2012 (sobota) zúčastnia akcie „Maľované Strečno“. Podujatie je súčasťou povinnej odbornej praxe pre druhý ročník. Stretnutie s učiteľmi bude o 10.30 hod. pod hradom (bufet u DRAKA). Príďte v školských tričkách !!!
  • Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 sa uskutoční 3.9.2012 o 10.00 hod. na stanici Záriečie
  • Aktuálne informácie pre študentov a rodičov sledujte aj počas prázdnin na:
    www.skolaumenia.sk

Milí študenti, vážení rodičia, želám Vám, aby ste počas leta nabrali veľa síl do ďalšieho štúdia a teším sa na stretnutie po prázdninách.

V Žiline, 26.6.2012 Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školy


MGF 2012vložené: 21. 06. 2012

viac foto v galérii
MGF - malé grafické formy Vrútky 2012 celoslovenská súťažná prehliadka prác ZUŠ a SUŠ. Na vernisáži konanej 25. 05. 2012 sa umiestnili naše študentky v poradí V. Golierová (III.B), A. Halušková (III.B) a K. Harantová (II.A). Ocenenie prevzali v sprievode p. riaditeľa Ing. Václava Dostálka a p. Mgr. Andrey Vittekovej

Katalóg.pdf

TVORBA 2012vložené: 21. 06. 2012

viac foto v galérii
V apríli 2012 sa traja študenti SSUŠ v Žiline, Michaela Krkošková, Mária Poláčková a Ľubomír Mati, zúčastnili okresného kola postupovej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov „TVORBA 2012“ v KKS v Žiline. V kategórii B (autori vo veku od 15 do 25 r. s výtvarným vzdelaním) získali všetci ocenenie a postúpili do krajského kola pod názvom „VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2012“ konaného vo výstavných priestoroch Kysuckého múzea v Čadci. Michaela Krkošková získala 2. miesto a Ľubomír Mati čestné uznanie, čím postúpili do celoslovenského kola v Trenčíne, ktoré sa bude konať v septembri 2012. Gratulujeme študentom, ktorí sa zapájajú do súťaží svojou tvorbou reprezentujúcu našu školu a šíria jej dobré meno i za hranicami okresu.

Katalóg.pdf
Diplom.jpg

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené